Płatności i bankowość

Wiemy już, ilu Polaków korzysta wyłącznie z gotówki. Więcej niż w strefie euro. Raport NBP

Grzegorz Ułan
Wiemy już, ilu Polaków korzysta wyłącznie z gotówki. Więcej niż w strefie euro. Raport NBP
56

Narodowy Bank Polski opublikowały zaktualizowany w tym miesiącu raport z badania „Zwyczaje płatnicze Polaków”, z którego możemy wyczytać jak wygląda korzystanie z gotówki w Polsce.

Na początek zerknijmy najpierw jak wykorzystanie gotówki zmieniało się w czasie w naszym kraju w ostatniej dekadzie.

Jeszcze latach 2011-2012 udział płatności gotówkowych wynosił przeszło 80%, ale już w minionym roku spadł do poziomu poniżej 50%.

Jeszcze niższy odsetek płatności gotówkowych mamy w przypadku ich wartości, która obecnie odpowiada za prawie 30%. Zdecydowanie przeważa tu wartość transakcji bezgotówkowych, które stanowiły dekadę temu zaledwie 36,3%.

Przechodząc do wykorzystywania przez rodaków poszczególnych metod płatności, niemal każdemu z nas w zeszłym roku zdarzało się płacić gotówką. Przy czym pytano tu ankietowanych o zdarzenia, a nie preferencje. Osobiście przez cały rok zapłaciłem gotówką raz za sprzęt kupiony na OLX z osobistym odbiorem i dwa razy za przejazd BlaBlaCarem z uwagi na brak innej możliwości.

W porównaniu z krajami strefy euro na uwagę zasługuje dość powszechne jeszcze korzystanie z czeków w Europie - na równi z płatnościami mobilnymi, w Polsce nie było takich zdarzeń w ogóle.

Jeśli chodzi o preferencje odnoszące się do poszczególnych metod płatności, płatności gotówką wskazuje 32,6% badanych, a płatności bezgotówkowe 47,3%. Najwięcej osób preferujących gotówkę ma więcej niż 65 lat - 71,8%, z przedziału wiekowego 55 - 64 lata - 48,1% i młodzież w wieku od 18 do 24 lat - 20,1%. To przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub bez wykształcenia - 82,9% o niskie wiedzy finansowej. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania nie ma tu znaczących różnic.

Porównując te preferencje z krajami euro mieścimy się mniej więcej w połowie stawki, największe zamiłowanie do płatności bezgotówkowych jest w Finlandii - 75% i Belgii - 72%, a największe do płatności gotówkowych na Cyprze - 48% i w Niemczech - 43%.

Tym samym dotarliśmy już do tytułowej kwestii, a więc odsetka Polaków, którzy płacą wyłącznie gotówką. Według badania NBP jest to aż 17,3%. Większość stanowią tu mężczyźnie w wieku 65 lat i więcej - 68,5% oraz w przedziale pomiędzy 55 - 64 lat i 18 - 24 lata, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub bez wykształcenia, zamieszkały przede wszystkim na wsiach i z niską wiedzą finansową. Co ciekawe, nie ma tu osób z wykształceniem wyższym, które by płaciły wyłącznie gotówką.

Jak wypadamy w tym względzie na tle państw ze strefy euro? Jak widać powyżej, we wszystkich tych państwach odsetek osób płacących wyłącznie gotówką jest niższy, a średnia wynosi zaledwie 1,9%.

Na koniec zerknijmy, ile to tej gotówki najcześciej nosimy ze sobą. Najcześciej (54% wskazań) jest to kwota pomiędzy 50 a 200 zł - dość duży rozstrzał, niemniej wyraźny wyjątek stanowią tu osoby z przedziału 18 - 24 lata, które trzymają w portfelach najczęściej kwoty do 50 zł - 43%.

Jednocześnie większość badanych - 61% nie odczuwa dyskomfortu w przypadku noszenia przy sobie gotówki, niezależnie od jej kwoty. Z kolei wśród 28% badanych dyskomfort ten pojawia się przy kwotach powyżej 400 zł, w przypadku kwoty do 400 zł - 3%, a do 200 zł - 4%.

Źródło: NBP.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu