Polska

Koniec z oszustwami w sieci? Nowe przepisy przyjęte przez Parlament Europejski

Grzegorz Ułan
Koniec z oszustwami w sieci? Nowe przepisy przyjęte przez Parlament Europejski
5

Oszustwa w sieci to codzienność nie tylko w Polsce. Jak grzyby po deszczu wyrastają „pomysłowi przedsiębiorcy”, którzy tworzą na przykład sklep internetowy, który działa przez jakiś czas, po czym przestaje realizować zamówienia. Między innymi z takimi przypadkami Parlament Europejski chce walczyć.

Wczoraj pod głosowanie zostały poddane przepisy, które mają w tym pomóc. Jak? Przede wszystkim zwiększone zostaną uprawnienia krajowych organów (UKE, UOKiK) do wykrywania i eliminowania oszustw.

Uprawnienia te będą obejmować:

  • prawo do żądania od rejestratorów domen i banków informacji potrzebnych do zidentyfikowania nieuczciwych handlowców,
  • możliwość dokonywania zakupów testowych towarów lub usług, w tym anonimowo,
  • uprawnienie do nałożenia obowiązku wyraźnego wyświetlenia ostrzeżenia lub nakazu usunięcia treści cyfrowych w celu powstrzymania nielegalnej praktyki,
  • nakładanie kar, w tym grzywien i czasowych mandatów
  • informowanie konsumentów o sposobie ubiegania się o odszkodowanie.

Sprawozdawczyni, Olga Sehnalová (S&D, Czechy):

Nowe przepisy wzmocnią i usprawnią współpracę między wszystkimi podmiotami zajmującymi się ochroną konsumentów, tak aby łatwiej było im monitorować przestrzeganie przepisów i rozwiązywać problemy związane z transgranicznymi naruszeniami prawa. Organy krajowe, Komisja i organizacje konsumenckie, działając wspólnie, stworzą skuteczny mechanizm przeciwdziałania praktykom nieuczciwych handlowców, zarówno internetowych, jak i aktywnych poza siecią, oraz egzekwowania praw konsumentów na jednolitym rynku

Osobiście najbardziej podoba mi się pomysł uprawnień pozwalający organom na usuwanie treści z serwisów internetowych w przypadku, gdy występuje ryzyko wyrządzenia zbiorowym interesom konsumentów poważnych szkód. Dokładny zapis odpowiedzialny za to, znalazłem w przyjętym rozporządzeniu:

W przypadku gdy występuje ryzyko wyrządzenia zbiorowym interesom konsumentów poważnych szkód, właściwe organy powinny mieć możliwość przyjęcia środków tymczasowych, zgodnie z prawem krajowym, obejmujących usuwanie treści z interfejsu internetowego lub nakazanie umieszczenia wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy. Środki tymczasowe nie powinny wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia ich celów.

Dlaczego to takie istotne? Otóż to największy problem z takimi oszustwami. Niedawno opisywaliśmy sklep phonearena.pl, z którym nagle nie można było nawiązać kontaktu i przestał realizować zamówienia klientów. Mimo to, serwis nadal działa, pomimo zgłoszeń na policję przez oszukanych klientów, nadal można zamawiać produkty, na które mogą naciąć się inni nieświadomi klienci.

Parlament przyjął nowe przepisy stosunkiem głosów 591 do 80, przy 15 głosach wstrzymujących się. Teraz przepisy te muszą jeszcze zostać przyjęte przez Radę UE, ale to wydaje się być formalnością. Martwi mnie tylko długie vacatio legis, bo aż 2 lata, ale z drugiej strony problem ten funkcjonuje w sieci od wielu, wielu lat i nikt z tym nic nie zrobił do tej pory. Mam nadzieję, że te przepisy to naprawią, choćby nawet za te dwa lata.

Photo: zouris/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu