Komputery i laptopy

Komputronik ma kłopoty, fiskus żąda zwrotu blisko 58 mln PLN

Kamil Pieczonka
Komputronik ma kłopoty, fiskus żąda zwrotu blisko 58 mln PLN
124

Popularna sieć sklepów komputerowych - Komputronik, ma kłopoty. W związku z decyzją Urzędu Skarbowego w Poznaniu, spółka może zostać zmuszona do zapłaty 39,2 mln PLN zaległego podatku VAT (plus odsetki) za okres od marca do maja 2014 roku.

Komputronik rozpoczyna postępowanie sanacyjne

Handel elektroniką przy tak dużej konkurencji i tak małych marżach nie jest łatwy. Dobitnie pokazuje to przykład dużej sieci, notowanej na GPW, jaką jest Komputronik S.A., która może mieć problemy z płynnością, jeśli nie uda się odwołać o decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu - Delegatury w Lesznie, na mocy której spółka źle rozliczała podatek VAT w okresie od marca do maja 2014 roku. Należności na rzecz Skarbu Państwa z tego tytułu wynoszą 39,2 mln PLN plus odsetki, które już teraz urosły do 18,7 mln PLN. W sumie zatem spółka może być zmuszona do zapłaty blisko 58 mln PLN zaległego podatku.

Komputronik będzie się jeszcze odwoływał od tej decyzji i nie ma ona rygoru natychmiastowej wykonalności, ale niestety rozpoczęła reakcję łańcuchową. Spółka w tej chwili negocjuje z 4 bankami, które zapewniają jej finansowanie, ale jak czytamy w ostatnim raporcie, w czwartek jeden z nich (Pekao S.A.) wypowiedział już umowę kredytową, co w krótkim terminie też wpłynie negatywnie na płynność spółki. Z tego względu do sądu złożono wniosek o postępowanie sanacyjne. Oznacza to, że Komputronik chce dokonać restrukturyzacji, a jednocześnie uzyskać ochronę przed wierzycielami. Wstępny plan wygląda tak jak poniżej, niestety wiąże się z redukcją zatrudnienia o około 20%.

  • 1. Skrócenia czasu rotacji należności,
  • 2. Modyfikacji limitów ubezpieczenia należności dla dostawców Emitenta,
  • 3. Zwiększania udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w połączeniu z przebudową oferty handlowej (koncentracja na strategicznych kategoriach produktowych),
  • 4. Odstąpienia od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną Emitenta,
  • 5. Restrukturyzacji zobowiązań Emitenta poprzez:
   • a. umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu,
   • b. umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach,
   • c. umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów,
  • 6. Redukcji zatrudnienia na poziomie około 20%,
  • 7. Redukcji pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w postaci:
   • a. zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej wynajmowanej (wydzierżawianej),
   • b. oddania w najem (dzierżawę) części powierzchni własnych,
   • c. redukcji funduszy wynagrodzeń,
   • d. ograniczenia kosztów reklamy i marketingu,
   • e. ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci agencyjnej.

Klienci nie mają się czego obawiać (jeszcze)

Na ten moment spółka nadal prowadzi działalność operacyjną i nie ma żadnego zagrożenia dla klientów, którzy dokonali w ostatnim czasie zakupów w salonach sieci Komputronik lub przez sklep internetowy. Jednocześnie spółka poinformowała, że toczy się wobec niej jeszcze jedna kontrola VAT dotycząca stycznia 2015 roku, która może zakończyć się negatywną opinią i koniecznością zapłaty kolejnych 7,3 mln PLN zaległego podatku (plus odsetki). Wyniki tej kontroli poznamy pod koniec kwietnia.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu