Polska

Komisja Europejska mówi TAK szerokopasmowemu Internetowi w Polsce Wschodniej!

KM
Kamil Mizera
15

O tym, że z dostępem do internetu w Polsce wciąż jest niemały problem nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wprawdzie w ostatniej dekadzie doszło do bardzo szybkiego rozwoju infrastruktury i poszerzenia dostępność do sieci, to jednak wciąż jeszcze mapa Polski upstrzona jest białymi plamami, zaś rozwó...

O tym, że z dostępem do internetu w Polsce wciąż jest niemały problem nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wprawdzie w ostatniej dekadzie doszło do bardzo szybkiego rozwoju infrastruktury i poszerzenia dostępność do sieci, to jednak wciąż jeszcze mapa Polski upstrzona jest białymi plamami, zaś rozwój sieci szerokopasmowej jest dość wolny. Teraz ten proces może nabrać nowego przyśpieszenia, przynajmniej w Polsce Wschodniej.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego otrzymało zielone światło od Komisji Europejskiej na realizację projektu wartego 1,4 miliarda złotych, który ma wspomóc rozwój infrastruktury w aż 5 województwach Polski. Jest to największa inwestycja tego rodzaju w Europie finansowana ze środków Unii Europejskiej. Co równie istotne, zgoda Komisji oznacza także znaczne przyspieszenie podobnych projektów realizowanych przez lokalne samorządy na wzmiankowanym terenie.

Projekt Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej ma zapewnić dostęp do internetu 90% gospodarstw domowych i 100% przedsiębiorstw z tego obszaru. Oczywiście w dalszym ciągu powodzenie całej idei będzie zależało również od inicjatywy samorządowców. Celem projektu nie jest tylko budowa infrastruktury, ale również zapewnienie szkolenia osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. To bardzo ważna część tego projektu, gdyż samo fizyczne istnienie infrastruktury nie znaczy automatycznie, że lokalne społeczności będą z niej korzystały, lub korzystały w taki sposób, aby nie dotknęło ich zjawisko wykluczenia.

Zgoda Komisji Europejskiej oznacza, że Unia uznała, iż projekt jest neutralny technologicznie i nie naruszy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. To bardzo ważne. Planowana infrastruktura nie będzie zastępować istniejącej, a jedynie ją uzupełniać, ma być fundamentem, na którym prywatni przedsiębiorcy będą budować własne sieci. Dzięki realizacji tego projektu tereny dotychczas nieatrakcyjne dla podmiotów komercyjnych będą mogły doczekać się dostępu do internetu. Projekt ten nie tylko ma niwelować cyfrowe wykluczenie, ale również pobudzać gospodarczo wybrane tereny.

Osobiście uważam, że projekt ten realnie może pomóc w rozwoju terenów Polski Wschodniej, często nazywanych Polską B. Dostęp do szerokopasmowego internetu to nie tylko „podłączenie” mieszkańców tych województw do krajowego i globalnego „cyfrowego krwioobiegu”, ale również potężny impuls, który powinien pobudzić lokalną przedsiębiorczość i wzmocnić te obszary gospodarczo, co docelowo ma stać się fundamentem dla wyrównywania dysproporcji wewnątrzkrajowych. Ważny jest równie fakt, że zachowany zostaje w tym wszystkim pewien balans między tym, co finansowane z publicznych środków, a prywatną inicjatywą. W tym przypadku państwo zachęca i wspiera podmioty komercyjne do inwestowania w szerokopasmową sieć, a nie zastępuje je w tym procesie.

Uważam, że jest to spory sukces i jeżeli wszystkie plany zostaną zrealizowane, tak, jak wyglądają na papierze, to projekt ten przyniesie Polsce Wschodniej wiele dobrego. I za to trzymam kciuki.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

PolskaUnia Europejska