Polska

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej kasy fiskalne online

Grzegorz Ułan
Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej kasy fiskalne online
43

To już niedługo, kolejny sposób na uszczelnienie podatku VAT wejdzie w życie, tym razem w postaci powszechnego obowiązku korzystania w handlu i usługach wyłącznie z kas online. Dziś polski rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, przedłożony przez ministra finansów.

Na szczęście proces wdrażania nowych przepisów rozłożony zostanie w czasie. W pierwszej kolejności obowiązek ten będzie dotyczył branż, w których dochodzi do największych nadużyć (firmy świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych).

Przyjmując za główny cel przeciwdziałanie nadużyciom w podatku VAT, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku zostaną w pierwszej kolejności objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kas rejestrujących spełniających nowe funkcje.

Nowy system ewidencjonowania sprzedaży przez podatników przy pomocy kas online z funkcją przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), pozwoli na automatyczne i bezpośrednio w czasie rzeczywistym przesyłanie danych sprzedażowych. Rząd zapewnia, że dane te będą służyły wyłącznie do celów analitycznych i kontrolnych, a jeśli chodzi o klientów całkowicie zanonimizowane.

Kasy online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji. Przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Szef KAS będzie zatem gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

Jak z terminami? Kasy starego typu, czyli kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii będą mogły być nadal kupowane i wykorzystywane do odpowiednio 31 grudnia 2018 r. oraz do 31 grudnia 2022 r. Będzie można z nich korzystać do ich wyeksploatowania. W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w kasach z papierowym zapisem, podatnik będzie musiał zaopatrzyć się już w nową kasę online lub ewentualnie z zapisem elektronicznym.

W projekcie ustawy znalazły się też zapisy pozwalające na refundację kosztów zakupów takich kas online do wysokości 90% ceny zakupu (nie więcej niż 700 zł), co ma zachęcić firmy do sprawniejszego przechodzenia na nowy system ewidencji sprzedaży. Mają być też kary, za brak przeprowadzonego obowiązkowego przeglądu technicznego kasy, czy to „starego” czy nowego typu online nakładana ma być kara 300 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 października 2018 roku, a więc w takim przypadku już od nowego roku nie kupimy do ewidencji sprzedaży kas z papierowym zapisem kopii.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Photo: zvirni/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu