Motoryzacja

Będą kary za odpoczynek kierowcy w kabinie ciężarówki! Nie będzie siedzenia po 45 godzin na parkingu we Włoszech!

Marek Adamowicz
Będą kary za odpoczynek kierowcy w kabinie ciężarówki! Nie będzie siedzenia po 45 godzin na parkingu we Włoszech!
102

Zachodnia Europa zabiera się za regulacje prawne dotyczące pracy zawodowych kierowców. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało dokumenty nakazujące nakładanie kar na przewoźników za bardzo długie odpoczynki w kabinie pojazdu. Czy firmy czekają kolejne koszty?

Od początku maja bieżącego roku firmy transportowe, które wysyłają swoich kierowców do Włoch mogą spodziewać się zmasowanych kontroli czasu pracy kierowców. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało odpowiednie przepisy nakazujące egzekwowanie zakazu odpoczynków powyżej 45 godzin w kabinie pojazdu.

Skąd ta zmiana w przepisach?

Nowe przepisy są następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który doprecyzował w jaki sposób powinny być interpretowane przepisy regulujące pracę kierowców zawodowych w zakresie odpoczynków. Pod koniec 2017 roku został wydany wyrok, w którym określono, że kierowca nie może odbierać odpoczynków tygodniowych regularnych (45 h) w kabinie. Potwierdzone też zostały przepisy umożliwiające nakładanie kar za nieprzestrzeganie tych ograniczeń.

Wytyczne włoskiego MSW nie wprowadzają dodatkowych kar finansowych. Wprowadzono dokładne regulacje, które wyjaśniają, że odpoczynek odbierany w kabinie ma być traktowany jako brak odpoczynku. Za to wykroczenie we Włoszech grożą mandaty w wysokości do 1700 Euro oraz konieczność powtórzenia takiego odpoczynku poza kabiną pojazdu.

Zgodnie z art. 8 p. 8 rozporządzenia 561/2006: "Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju." W tym artykule nie ma zapisu o 45-godzinnych pauzach. Tym samym jest ona (a dokładnie odbywanie odpoczynku w kabinie) zakazana we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Takie sankcje wprowadziły już  takie kraje jak Niemcy, Belgia, Francja czy Wielka Brytania. W niedługim czasie podobne zapisy mają pojawić się również w Hiszpanii. Przedstawiciele branży  transportowej podkreślają, że do momentu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie było możliwości egzekwowania takich zapisów z powodu różnej interpretacji w poszczególnych krajach. Czy branżę transportową czekają kolejne koszta związane z pracą kierowców?

 

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu