Polska

Co drugi Polak rozlicza PIT przez internet, co ciekawe, prawie połowa z nich już w marcu

Grzegorz Ułan
Co drugi Polak rozlicza PIT przez internet, co ciekawe, prawie połowa z nich już w marcu
3

Według badania KPMG Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2017 już 56% Polaków rozlicza bądź rozliczy się w tym roku przez internet. To w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 6 punktów procentowych.

Co ciekawe, wbrew panującym opiniom, że Polacy rozliczają się na ostatnią chwilę, już blisko połowa rozlicza się w marcu, a łącznie z poprzednimi miesiącami 79% przed kwietniem, czyli ostatnim miesiącem na rozliczenie się z fiskusem, temat ma już załatwiony.

Zdecydowana większość Polaków (83%) rozlicza się w miejscu, które jest ich miejscem zamieszkania i zameldowania, 11% z kolei rozlicza się w miejscu zamieszkania, nie będącym miejscem zameldowania. To nie tak dużo, jednak procent ten rośnie, za rok 2016 rozliczało się tak tylko 6% badanych. Dane te mają odzwierciedlenie w świadomości Polaków, 81% z nas ma świadomość, że podatek PIT stanowi źródło finansowania samorządów.

Jak sobie radzimy z samodzielnym wypełnianiem zeznania? Tu również społeczeństwo jest podzielone, 43% (wzrost o 5%) radzi sobie z tym samemu, 57% albo prosi o pomoc kogoś innego, albo w całości zleca innym osobom. Najczęściej są to osoby z rodziny (35%), księgowy (33%) bądź ktoś ze znajomych (26%).

Jednocześnie dla 57% badanych wypełnienie PIT-u jest zadaniem łatwym, a po przeciwległym biegunie mamy 11%, dla których jest to czynność raczej trudna lub bardzo trudna. Przy tym 87% Polaków uważa, że coroczne rozliczanie się z fiskusem nie jest stresujące, przeciwnego zdania jest 13%, w tym 2% uważa, że jest to bardzo stresujące.

Jak już wspominałem Polacy rozliczają się głównie przez internet (56%), przy czym odsetek ten jest większy w młodszych grupach wiekowych, jedynie 5% wysyła PIT pocztą, a 39% udaje się w tym celu specjalnie do Urzędu Skarbowego, najwięcej tych ostatnich jest w przedziale wiekowym 55-64 lata (49%) oraz 65 i więcej (57%). Z kolei największą grupę rozliczających się przez internet stanowią osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata (68%).

Spośród osób rozliczających się przez internet, najwięcej z nich 59% skorzystało przy tym z systemu e-deklaracje udostępnionego przez Ministerstwo Finansów, a zaledwie 5% z PIT-WZ, czyli elektronicznego wniosku o przygotowanie zeznania rocznego przez Urząd Skarbowy.

Czy korzystamy z ulg przy rozliczeniach rocznych z fiskusem? 56% badanych nie korzysta z żadnych ulg, 39% korzysta, z kolei 5% nie wie tego do końca. Najwięcej, bo 67% korzysta z ulgi na dzieci, 16% z rehabilitacyjnej, a 11% z ulgi na internet.

Pozytywne dane płyną z danych odnośnie do przekazywania przez Polaków 1% na organizacje charytatywne. Już 82% osób deklaruje ten fakt, a jeszcze więcej bo 91 i 92% osób z dochodami odpowiednio od 3001 zł do 4500 zł i od 4501 zł do 6000 zł. Jak wybieramy organizacje pożytku publicznego? 68% badanych przekazuje swój procent organizacjom zasugerowanym przez kogoś znajomego lub z rodziny, 18% robi to losowo, a 14% w oparciu o reklamy w mediach.

Zerknijmy jeszcze na czas, jaki potrzebujemy, by samodzielnie lub przy pomocy kogoś innego wypełnić swój PIT, w zdecydowanej większości potrzebujemy na to mniej niż pół godziny - 68%, kolejne 19% wyrabia się do pół godzinny dłużej.

Dla przypomnienia, w tym roku mamy czas na rozliczenie się z fiskusem do 30 kwietnia 2018 r. Natomiast do 16 kwietnia włącznie możemy tę czynność zlecić Urzędowi Skarbowemu, poprzez wypełnienie wniosku PIT-WZ.

---
Badanie „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2017” zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych osób. Na pytania odpowiadały osoby mające obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym za rok 2017. Do grupy badanych nie weszły osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-28.03.2018 r. Realizację wywiadów oraz dobór respondentów do próby zapewniła firma badawcza Norstat.

Photo: Patryk_Kosmider/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu