Telewizja

Już 3/4 Polaków korzysta z internetu w smartfonie, spada popularność TV, radia i prasy

GU
Grzegorz Ułan
3

IAB Polska opublikował swój trzeci raport - WWW + TV = Razem lepiej, którego wyniki dla wielu z Was nie będą zaskoczeniem, niemniej są ciekawe w kontekście skali zmian, jakie towarzyszyły korzystaniu przez nas ze starych mediów i nowych, a także wzajemnym przenikaniu się ich na przestrzeni 4 lat, gdyż ostatni raport swoją premierę miał w 2014 roku. Co się zmieniło od tego czasu? Sprawdźmy.

Mówiąc na wstępie o wzajemnym przenikaniu, miałem na myśli tzw. multiscreening, czyli jednoczesną konsumpcję treści na dwóch ekranach jednocześnie. Twórcy raportu badali tu wszelkie jego odmiany, czyli na przykład przeglądanie internetu podczas oglądania TV, gdzie oglądanie TV było główną aktywnością, odwrotna sytuacja oraz przypadki, w których badani deklarowali jednoczesne korzystanie z internetu na więcej niż jednym urządzeniu.

Paweł Kolenda, Dyrektor ds. badań IAB Polska:

Z badania wynika, że multiscreening wciąż się rozwija, choć postępująca cyfryzacja zmienia istotnie jego oblicze. Coraz mniej użytkowników ogląda tradycyjną telewizję, a jednocześnie rośnie rynek usług mobilnych i konsumpcja treści audiowizualnych za ich pośrednictwem. Coraz częściej dochodzi także do współkonsumpcji treści pomiędzy ekranami cyfrowymi, nie tylko w kontekście tytułowej synergii TV+WWW.

Odsetek Polaków, tak konsumujących treści zwiększył się o 10% w przeciągu 4 lat z 83% w 2014 do 93% w 2018 roku.

Najwyraźniej też część z tych osób dostrzegła bardziej interesujące treści dla siebie w sieci, bo wyraźnie spadła w tym czasie popularność starych mediów, wszystkich - tradycyjnej telewizji o 8%, prasy drukowanej o 9%, podobnie tradycyjnego radia FM.

Za to ogromny wzrost zanotowało korzystanie z internetu w smartfonie przez Polaków z 51% do 74%, duży wzrost mamy tez w przypadku korzystania z internetu w smartTV.

Małgorzata Madej Principal Specialist Biuro Reklamy, Telewizja Polska S.A:

Dynamiczny postęp technologii mobilnych oraz coraz silniejsza ekspansja mediów cyfrowych najmocniej oddziałują na rozwój rynku TMT (Technology Media Telecom). Wyniki kolejnej edycji badania IAB Polska „TV + WWW = Razem Lepiej” skupiającego się na percepcji internautów na temat ich zachowań dotyczących korzystania ze środków masowego przekazu wpisują się w globalny trend spadku liczby internautów korzystających z mediów tradycyjnych i popularyzacji cyfrowego modelu dostępu do treści, którego centrum staje się smartfon.

Jakie treści ich przyciągają w sieci bardziej? Prócz oczywistych aktywności, jak korzystanie z e-maila, na drugim miejscu wymieniają już oglądanie pełnometrażowych filmów i programów wideo, wysoko jest też oglądanie krótkich filmików. Ogólnie rzecz biorąc, treści audiowizualne są obecnie najpopularniejsze, korzystanie z nich deklaruje już 69% badanych.

Z tym, że w przypadku krótkich filmików widać diametralną zmianę preferencji. W 2014 roku 55% badanych deklarowało konsumowanie ich na komputerach, teraz 46%, ale jednocześnie znacznie zwiększył się odsetek osób, które oglądają je na smartfonie, z 26% w 2014 do 49% w 2018, tym samym przeganiając PC.

Na początku wspominałem o multiscreening we wszystkich jego odmianach, na koniec zerknijmy jeszcze, jak to wygląda w podziale na poszczególne zestawy.

Okazuje się, że nowe media znowu zaliczyły tu ogromny wzrost w porównaniu z 2014 rokiem, kiedy to 50% Polaków korzystało z internetu jednocześnie na więcej niż jednym urządzeniu, w 2018 roku było to już 79%. Nieznaczne zmiany, też wzrostowe dotyczyły oglądania TV jako głównej aktywności, przechodząc czasem do internetu, pewnie podczas reklam oraz korzystanie z internetu z telewizją „w tle”.

--

Badanie CAWI użytkowników internetu w wieku 15 i więcej lat. Badana próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i częstotliwość korzystania z sieci Badanie zrealizowano w październiku i listopadzie 2018 roku Dobór próby: RTS/ROS. Wielkość próby: N=1627 Badanie zostało przygotowane we współpracy Grupy Roboczej IAB Polska AudioVideo.

Źródło: IAB Polska.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu