Polska

GIODO: Firmy telekomunikacyjne nie mają prawa kopiować Waszych dowodów

Grzegorz Ułan
GIODO: Firmy telekomunikacyjne nie mają prawa kopiować Waszych dowodów
49

GIODO w ostatnim czasie odnotował wiele zgłoszeń od klientów, którzy podpisywali umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a od których firmy wymagały ksera dowodu osobistego.

Podejrzewam, że miało to związek z procesem rejestracji kart prepaid.

GIODO uznało, że wychodzi to po zakres uprawnień wynikających z prawa telekomunikacyjnego, pozwalającego na pozyskanie jedynie takich danych jak: nazwiska i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, PESEL oraz seria i numer dokumentów.

GIODO wszczęło więc z urzędu kontrole, po których okazało się, że w większości przypadków, warunkiem podpisania umowy było pozyskanie od klientów nie tylko ksera dowodu, ale i innych dokumentów takich jak prawo jazdy, książeczka wojskowa czy legitymacja studencka. Miały też miejsce przypadki, że zawarcie umowy wiązało się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych.

Firmy pozyskiwały więc dodatkowe dane, ponad te, do których mają prawo, czyli wizerunek, wzrost, kolor oczu, adres zameldowania, numer prawa jazdy, kategorie prawa jazdy, data wydania oraz data ważności prawa jazdy.

W wyniku tej kontroli i stwierdzonych naruszeń, GIODO nakazał firmom telekomunikacyjnym usunięcie tych nieprawidłowości podczas zawierania umów.

Co więcej, ta decyzja i poprzednia, została potwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dwoma wyrokami (niektórym firmom nie spodobało się takie stanowisko GIODO) z 18 lutego 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1655/15) oraz z 28 marca 2017 r. (sygn. akt II SA/Wa 779/16), które oddalały skargi na decyzje GIODO w tej sprawie.

Myślę więc, że możecie się na to powoływać, jeśli w przyszłości jakaś firma będzie od Was wymagała ksera dokumentów.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

GIODO