Polska

E-Paragony w Polsce. Co trzeci rodak pyta: a co to takiego?

Grzegorz Ułan
E-Paragony w Polsce. Co trzeci rodak pyta: a co to takiego?
9

W tym roku mija 6 lat od pojawienia się pierwszych przepisów dotyczących wdrożenia kas online i e-paragonów oraz 1,5 roku od wejścia w życie rozporządzenia, które umożliwiło wdrożenie e-paragonów na kasach online. Warto więc sprawdzić już, jak postrzegają to nowe rozwiązanie w codziennym życiu rodacy.

Wiedzę na ten temat dostarcza nam najnowsze badanie agencji Deloitte Digital - Otwartość Polaków na e-paragony. Badanie preferencji w zakresie korzystania z e-paragonów wśród Polaków.


O tym jak będzie działał system wydawania elektronicznych paragonów, możecie przeczytać w naszym wpisie - Ministerstwo Finansów ma jednak bardzo dobry pomysł na E-paragony.

Po krótce, każdy chętny obywatel otrzymamy unikalny identyfikator w postaci kodu QR - po zeskanowaniu go przy kasie, cyfrowa wersja paragonu zapisze się na naszym koncie. Papierowe paragony nie znikną przy tym jednocześnie, z uwagi na cyfrowe wykluczenie niektórych grup czy posiadaczy zwykłych telefonów, którzy nie planują przesiadki na smartfony.

Przechodząc już do wyników samego badania, sprawdźmy najpierw badaną grupę. Przy w miarę równomiernym rozkładzie płci, największą grupę stanowią osoby w wieku 41 - 65 lat: 34% oraz 25 - 40 lat: 31%. Co czwarta badana osoba zaliczana jest do kategorii Baby Boomers, a 9% do Generacji Z.

Najwięcej ankietowanych - 40% ma niższe wykształcenie, 32% średnie, a 28% wyższe, w większości zamieszkałe na wsi: 40%, w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców: 29%, powyżej 100 tys. mieszkańców: 16% i powyżej 500 tys. mieszkańców: 10%.


W pierwszej kolejności zadano pytanie badanym - przed podaniem definicji e-paragonów: Czy słyszał/słyszała Pan/Pani wcześniej o e-paragonach? 66% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 34% Polaków nie słyszało wcześniej o e-paragonach.

Co się stało po podaniu już definicji e-paragonów ankietowanym? Ponad 70% badanych można było określić jako zwolenników tego rozwiązania, w tym 35% to entuzjaści, a 37% otwarci na ten pomysł. Jedynie 12% sklasyfikowano jako opornych, a 16% niezdecydowanych.

Największą otwartość na przyjmowanie cyfrowych e-paragonów w miejsce ich papierowych odpowiedników, wykazują osoby młode, ze średnim lub wyższym wykształceniem i zamieszkujące miasta od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców oraz większe.

Ciekawa sytuacja ma miejsce, gdy ankietowanym dano wybór - tylko paragon papierowy, papierowy i e-paragon lub tylko e-paragon. Okazuje się, że wśród właśnie najmłodszej grupy jest najwięcej osób, które chciałyby otrzymywać obie wersje. Jednak uśredniając wyniki, większość osób - 55% chciałaby otrzymywać tylko e-paragony, a obie wersje - co trzecia osoba, 14% badanych pozostałoby tylko przy papierowych wersjach paragonów.

Dlaczego? Ankietowani z tej ostatniej grupy obawiają się o bezpieczeństwo i prywatność swoich danych, nie chcą kolejnych aplikacji na smartfonie czy żywią obawy co do właściwego wykorzystania zgromadzonych w ten sposób danych - zaliczyłby więc tę grupę do pierwszej odpowiedzi.

Tę samą grupę opornych zapytano o trzy motywatory, które wpłynęłyby u nich na zmianę zdania w tym temacie. Najwięcej wskazań było przy zapewnieniu bezpieczeństwie danych, specjalnych promocji i rabatów dla osób korzystających z e-paragonów oraz zagwarantowaniu szybkości obsługi przy kasie, porównywalnej z czasem obsługi z papierowymi paragonami.

Na koniec odpowiedź na pytanie, w jakiej postaci chcielibyśmy otrzymywać te e-paragony? Najwięcej osób chciałoby je otrzymywać w wiadomości SMS - 27% wskazań, dedykowaną aplikację do tego wybrało 24% badanych, a w wiadomości e-mail 23% ankietowanych.

Zaskakująco mało wskazań było po stronie aplikacji mobilnej banków (które mają otrzymać dostęp do API tego rozwiązania), gdzie wydaje się to najbardziej przydatne. Po pierwsze - nie trzeba do tego kolejnej aplikacji, a po drugie - od razu w pakiecie dostalibyśmy dokładniejszą niż teraz analizę wydatków. Ten potencjał prawdopodobnie dostrzega najmłodsza grupa badanych - 18% z nich wskazało właśnie aplikacje bankowe, przy 9% wskazań z wszystkich grup.
Źródło: Deloitte Digital
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu