Polska

Polska jako pierwszy kraj UE oferuje cyfrowe pozwolenie na pobyt. Kto z niego skorzysta?

Piotr Kurek
Polska jako pierwszy kraj UE oferuje cyfrowe pozwolenie na pobyt. Kto z niego skorzysta?
1

Polska udostępnia pierwsze w Unii Europejskiej w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt. Skorzystają z niego uchodźcy z Ukrainy posługujący się dokumentem Diaa.pl dostępnym w aplikacji mobilnej mObywatel.

12 lipca 2022 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało Komisji Europejskiej zgłoszenie tymczasowo wykorzystywanego dokumentu Diia.pl, jako poświadczającego legalność pobytu w Polsce. Informacje na temat dokumentu zostały jednocześnie przesłane do państw członkowskich UE i krajów należących do strefy Schengen. Kilkanaście dni później, bo od 23 lipca, podróżni legitymujący się dodatkowo ważnym dokumentem (np. paszportem) uprawnieni są do przekraczania polskiej granicy oraz swobodnego poruszania się po państwach strefy Schengen.

Od kilku dni obywatele Ukrainy mają możliwość wygodnego i bezpiecznego poświadczania legalności swojego pobytu w Polsce za pomocą smartfona, w sposób całkowicie cyfrowy. To kolejny element wsparcia, jakie oferujemy naszym przyjaciołom zza wschodniej granicy. Niedawno uruchomiliśmy portal pracawpolsce.gov.pl, który pomaga w znalezieniu, sprofilowanej pod konkretnego kandydata, oferty pracy w naszym kraju. Już ponad milion obywateli Ukrainy posiada polski numer PESEL, a blisko pół miliona profil zaufany – klucz do polskiej e-administracji. To dzięki nim Ukraińcy mogą korzystać z DIIA.pl.

- mówi minister Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji dodając jednocześnie, że rośnie zainteresowanie rozszerzeniem aplikacji mObywatel. Dokument pobrano już 80 tys. razy, a liczba ta stale rośnie.

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski na podstawie ustawy o pomocy w związku z trwającą w Ukrainie wojną i legitymujący się dokumentem Diia.pl, mogą go okazywać jako dokument pobytowy. Pomocny on będzie do przekraczania, wraz z ważnym dokumentem podróży, granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Umożliwia on swobodne przemieszczanie się w strefie Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Diiia.pl jest również pierwszym w Unii Europejskiej w pełni cyfrowym pozwoleniem na pobyt.

Diia.pl. Dokument w mObywatelu z dodatkowymi uprawnieniami dla Ukraińców

Dodatkowo, MSWiA zgłosiło Komisji Europejskiej jako dokument pobytowy zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej. Wydawane jest ono przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców osobom objętym ochroną czasową o obywatelstwie innym niż ukraińskie.

Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie nie tylko na polu wojskowym, humanitarnym i gospodarczym, ale także w zakresie integracji cyfrowej Ukraińców, którzy z powodu wojny zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. Jestem przekonany, że w przyszłości będziemy pogłębiać naszą współpracę cyfrową oraz że jest to jeden z naszych pierwszych wspólnych projektów cyfrowych z krajami UE.

- mówi Mychajło Fedorow, wicepremier i minister ds. transformacji cyfrowej Ukrainy.

Dla kogo jest dostępny dokument Diia.pl w aplikacji mObywatel? Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które:

  • mają ukraińskie obywatelstwo
  • są pełnoletnie
  • przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku
  • mają nadany numer PESEL
  • mają aktywny Profil Zaufany

Do aktywacji mObywatel potrzebną będą dodatkowe kroki:

  • w urzędzie, w którym nadany został numer PESEL, należy poprosić o aktywowanie Profilu Zaufanego. Dotyczy to osób, które dopiero odbierają PESEL lub chcą uzyskać dostęp do Profilu Zaufanego, a nie zrobiły tego wcześniej
  • Pobrać aplikację mObywatel dostępną w App Store i Google Play
  • Po jej uruchomieniu należy zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji
  • mObywatel aktywowany jest za pomocą loginu i hasła wydanego dla Profilu Zaufanego

Wniosek o nadanie Profili Zaufanego może być również złożony online. Następnie trzeba potwierdzić go w punkcie potwierdzającym lub samodzielnie, o ile posiada się konto w jednym z wybranych banków.

Źródło: informacje prasowe

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu