Płatności i bankowość

Ktoś obrazi Cię na Facebooku, Raiffeisen zadba o ochronę Twojego dobrego imienia

Grzegorz Ułan
Ktoś obrazi Cię na Facebooku, Raiffeisen zadba o ochronę Twojego dobrego imienia
13

Wzrost zagrożeń płynących z korzystania z sieci, cyberprzestępstwa, wykradanie danych czy coraz powszechniejsza mowa nienawiści w sieci, stało się okazją dla Raiffeisena, który na spółkę z AXA Assistance udostępnił dość nietypowe ubezpieczenie - Cyber Pomoc.

Co ciekawe, ubezpieczenie jest za darmo dla klientów Konta Wymarzonego i dodawane do karty Mastercard Debit, ale już za samą kartę przyjdzie płacić jej posiadaczom 6 zł miesięcznie, 3 zł dla kart wydanych do Wymarzonego Konta otwartego do 19.03.2017 r.

Zakres ubezpieczenia jest dość szeroki i obejmuje ochroną takie płaszczyzny jak użycie środków płatniczych online, zakupy internetowe, reputację i tozsamość online czy dane komputerowe.

W przypadku ochrony środków płatniczych online przysługuje ubezpieczenie do kwoty 10 tys. złotych, które obejmuje kradzież pieniędzy z konta, na przykład poprzez nieupoważnione wykorzystanie w sieci danych karty debetowej Mastercard przez osobę trzecią. Przy zdarzeniu takim i w celu uzyskania ubezpieczenia konieczne jest dostarczenie potwierdzenia transakcji płatniczej w ramach bezprawnego rozporządzenia środkiem płatniczym Ubezpieczonego.

Ochrona zakupów internetowych, to w istocie znany wszystkim chargeback, czyli w przypadku gdy zamówiony towar w sklepie internetowym nie dotrze do nas lub dotrze uszkodzony albo inny niż zamawialiśmy będziemy mogli uzyskać odszkodowanie w kwocie do 10 tys. złotych. Tutaj wymagane będzie dostarczenie potwierdzenie uiszczenia opłaty za dany towar.

Ubezpieczenie reputacji online tyczy się sytuacji, gdy ktoś w sieci zamieści o nas fałszywe informacje, ochrona w takim przypadku obejmuje pomoc prawną przed sądem przeciwko podmiotowi, który się tego dopuścił oraz pomoc w usunięciu tych informacji z sieci. Konieczne jest wskazanie strony lub serwisu, gdzie opublikowano treść naruszającą dobra osobiste. Kwota ubezpieczenia to również 10 tys. złotych.

Zakres ochrony tożsamości online obejmuje kradzież tożsamości, na przykład w celu zaciągnięcia kredytu w czyimś imieniu. W zgłoszeniu tego naruszenia musimy przedstawić potwierdzenie obciążającej transakcji płatniczej, poprzez bezprawne posłużenie się danymi indentyfikacyjnymi lub autoryzacyjnymi.

Ochrona danych komputerowych do kwoty 3 tys. złotych obejmuje próbę odzyskania skasowanych plików przez specjalistę IT wraz z jego dojazdem czy też transportem od i do, w przypadku gdy wymaga tego zakres prac.

We wszystkich przypadkach wymagane jest też dostarczenie potwierdzenia zgłoszenia zaistniałej sytuacji na policję. W uzasadnionych przypadkach, poszkodowani klienci dostają odszkodowanie w ustalonej wysokości w terminie 30 dni od zgłoszenia zdarzenia.

Dodatkowo, jeśli chodzi o ochronę środków płatniczych czy zakupów internetowych obejmują one również płatności przy użyciu Blika:

Zdarzeniem ubezpieczeniowym w przypadku Ubezpieczenia użycia środków płatniczych on-line jest bezprawne rozporządzenie środkami płatniczymi Ubezpieczonego zdeponowanymi na Koncie, do którego wydano Kartę, przez osobę trzecią, która posłużyła się Kartą lub danymi Karty lub usługą Blik świadczoną przez Bank, w wyniku którego doszło do utraty środków pienieżnych zdeponowanych na Koncie.

Jest też oczywiście wiele wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do powyższych zdarzeń. Możecie zapoznać się z nimi w tym dokumencie. Osobiście najbardziej razi mnie zapis o wyłączeniu odpowiedzialności przy ochronie użycia środków płatniczych online:

Ponadto Ubezpieczyciel nie zrealizuje świadczenia w przypadku Zdarzeń ubezpieczeniowych, co do których nie jest w stanie ustalić okoliczności zajścia zdarzenia Ubezpieczeniowego, o którym mowa w artykule 13 ust. 1

Wiele takich kradzieży pieniędzy w sieci pozostaje nie wykrytych, ani nieznane są okoliczności takich zdarzeń, choć byc może chodzi tutaj o brak możliwości udokumentowania przez ubezpieczonego całego zajścia. Niemniej całość wygląda ciekawie, to chyba pierwsza taka polisa na wypadek cyberprzestępstw, opłata też nie jest wygórowana, do tego w pakiecie do karty, którą zwykle dostajemy przy wyborze konta w banku.

Źródło: PRNews.pl.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu