Polska

Mastercard: Co trzeci Polak zapisuje swoje hasła na papierze lub w cyfrowej formie

Grzegorz Ułan
Mastercard: Co trzeci Polak zapisuje swoje hasła na papierze lub w cyfrowej formie
5

Otrzymaliśmy właśnie ciekawy raport od Mastercarda, który obrazuje podejście konsumentów do kwestii bezpieczeństwa swoich danych w sieci, które to jednym słowem ujmując, jest raczej bierne.

Widać to przede wszystkim w deklaracjach badanych w określaniu swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa danych online. Blisko połowa z nas niewiele wie na temat bezpiecznego ich przechowywania i udostępniania, a 18% w ogóle nie jest zainteresowana poszerzaniem swojej wiedzy na ten temat. Nieco optymizmu wprowadza tu odsetek osób - 36%, które jednak chcą się więcej na ten temat dowiedzieć.

Gdzie szukają takich informacji? W zdecydowanej większości w sieci, ale też sporo osób opiera się na profesjonalnej pomocy u specjalistów w zakresie bezpieczeństwa. Podobny odsetek szuka jej wśród znajomych czy rodziny, a co czwarty badany w swoim banku.

Istotnym elementem zachowania bezpieczeństwa w sieci jest ochrona haseł, jednak okazuje się, że 1/3 rodaków zapisuje je na boku, bądź na papierze w jakimś notatniku bądź na komputerze czy smartfonie. Szkoda, że Mastercard nie doprecyzował tu pytania i nie dopytał ilu z nich korzysta tu z menadżerów haseł typu LastPass, ale podejrzewam, że odsetek ten byłby tu znikomy.

Nie napawa też optymizmem 23% badanych, którzy zmieniają hasła rzadziej niż raz w roku lub w ogóle tego nie robią oraz podobny odsetek osób, które przekazują swoje hasła bliskim osób, powiększając tym samym ryzyko ujawnienia go osobom niepowołanym. Pozytywną z kolei informacją jest tutaj 59% osób, która zwraca uwagę na to, by wymyślane hasła były unikalne.

A co z naszą aktywnością w sieci? Mastercarda szczególnie interesowało czy ankietowani dbają o właściwe ustawienia prywatności w serwisach społecznościowych. Okazało się, że aż 42% z nich maksymalnie tylko raz podczas rejestracji edytowali te ustawienia. Niewiele mniej osób nie chroni w wystarczający sposób swoich danych w smartfonach, gdzie gromadzimy ogromne ilości wrażliwych danych i nie zabezpieczają ich wzorem czy hasłem, przez co narażają na nieskrępowany dostęp do nich przez niepowołane osoby, w przypadku zgubienia czy kradzieży.

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe:

Wciąż jeszcze żyjemy w erze haseł, jednak zaczyna się to powoli zmieniać. Postęp technologiczny umożliwia rozwój bardziej niezawodnych rozwiązań chroniących naszą prywatność i wrażliwe dane. W sektorze finansów, przy autoryzowaniu płatności czy logowaniu się do bankowości internetowej popularnym rozwiązaniem staje się biometria. Z perspektywy konsumenta jest ona wygodniejsza niż hasła, których zdarza nam się zapominać, jak również spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Mastercard przewiduje, że wiele na plus w kwestii bezpieczeństwa zmieni się w najbliższym czasie, co związane będzie z wejściem w życie 14 września przepisów unijnej dyrektywy PSD2 i koniecznością stosowania przez banki silnego uwierzytelniania klientów przy płatnościach stacjonarnych i online, a co powinno przyczynić się do zwiększenia popularności biometrii.


Badanie „Bezpieczne e-zakupy” zlecone przez Mastercard zostało zrealizowane przez Ipsos na 13 europejskich rynkach, w tym w Polsce. Celem było poznanie podejścia konsumentów do cyfrowych usług, płatności i bezpieczeństwa, m.in. w kontekście preferowanych metod uwierzytelniania transakcji. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych, na grupie ubankowionych mieszkańców miast w wieku 20-50 lat. Próba dla Polski N=1 000.

Źródło: Mastercard.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu