Poradniki

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Redakcja Antyweb
Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?
8

W 2018 r. mikroprzedsiębiorców obejmie nowy obowiązek sprawozdawczy – zobowiązani zostaną do przesyłania do organu podatkowego danych księgowych w formacie JPK. W artykule wyjaśniam co to jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), na czym polegają obowiązki i jak się do tego przygotować.

Autorką wpisu jest Magdalena Sławińska-Rzemek, Doradca podatkowy w infakt.pl.

Co to jest JPK?

JPK to nic innego jak dane z ewidencji i rejestrów prowadzonych przez przedsiębiorcę w formie elektronicznej, przesyłane do organu podatkowego w sposób ujednolicony z wykorzystaniem struktury przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Jakie są rodzaje JPK?

Obecnie występuje 7 struktur JPK:

 • JPK_VAT – obejmująca dane z rejestrów zakupu oraz sprzedaży
 • JPK_KR – obejmująca dane z ksiąg rachunkowych
 • JPK_PKPIR – obejmująca dane z podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • JPK_EWP – zawierająca dane z ewidencji przychodu
 • JPK_FA – obejmująca dane zawarte na fakturach przychodowych
 • JPK_WB – obejmująca dane z rachunku bankowego
 • JPK_MAG – zawierająca dane z programu magazynowego

Od kiedy należy przesyłać JPK?

Struktury JPK mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek dostarczać w dwóch różnych trybach:

 • JPK_VAT – od dnia 1 stycznia 2018 r. powinno zostać przesłane do organu podatkowego co miesiąc,
 • pozostałe struktury JPK – od dnia 1 lipca 2018 r. powinny zostać dostarczone do organu podatkowego na jego wezwanie, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

JPK wysyłane co miesiąc

Jedyną strukturą przesyłaną do urzędu bez wezwania organu podatkowego, co miesiąc jest JPK_VAT. Strukturę tę przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przesyłać co miesiąc, do 25 dnia kolejnego miesiąca, bez względu na to, czy z podatku VAT rozliczają się miesięcznie, czy też kwartalnie.

W strukturze JPK_VAT należy przedstawić dane zawarte w rejestrze zakupów oraz rejestrze sprzedaży VAT. Oznacza to, że do złożenia JPK_VAT zobowiązani będą przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Podatnicy zwolnieni z VAT nie będą mieć obowiązku przesyłania tej struktury.

Zgodnie z przepisami nakładającymi obowiązek przesyłania JPK_VAT, obowiązkowe będzie to dla podmiotów, które prowadzą rejestry VAT w formie elektronicznej. Natomiast w wyniku zmian w ustawie o VAT, od 1 stycznia 2018 r. wymagane będzie prowadzenie rejestrów VAT w formie elektronicznej, w konsekwencji obowiązek złożenia JPK_VAT dotknie wszystkich podatników VAT czynnych.

JPK_VAT można wysłać wyłącznie w formie elektronicznej, a wysyłkę można potwierdzić bezpiecznym podpisem elektronicznym lub poprzez profil zaufany.

JPK na żądanie

Pozostałe struktury można określić jedną zbiorczą nazwą „JPK na żądanie”, bowiem przesyłane są dopiero wówczas, gdy organ podatkowy zażąda od podatnika przesłania danej struktury.

Co ważne, przedsiębiorca ma obowiązek przesłać dane wymagane przez organ podatkowy w formie struktury JPK, wyłącznie w przypadku, jeżeli księga na podstawie których powinna zostać sporządzona struktura prowadzona jest w formie elektronicznej.

Struktury JPK składane na żądanie organu podatkowego można przesłać w formie elektronicznej, podobnie jak JPK_VAT, można też zapisać na nośniku danych i przekazać ten nośnik do urzędu.

Struktury te należy dostarczyć w zakresie oraz terminie wskazanym w wezwaniu do ich złożenia.

Zapraszam też do obejrzenia materiału wideo, w którym odpowiadam na najczęstsze pytania przedsiębiorców na temat JPK:

Konsekwencje niezłożenia JPK

Konsekwencje niezłożenia JPK mogą być dla mikroprzedsiębiorcy bardzo bolesne.

Kara jaka grozi za niezłożenie JPK_VAT to grzywna za udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej w wysokości do 720 stawek dziennych. Grzywna taka nakładana będzie przez sąd w postępowaniu karnoskarbowym, a przy ustalaniu stawki dziennej sąd weźmie pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego grzywna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. W związku z tym w 2017 r. stawka dzienna mieści się w przedziale 66,67 – 26.666 zł, a kara grzywny może sięgać kwoty 19.200.960 zł.

W przypadku nieprzedstawienia pozostałych struktur organ podatkowy może nałożyć na mikroprzedsiębiorcę karę porządkową za nieprzedstawienie dokumentów w terminie i kara taka w 2017 r. wynosi 2 800 zł.

Jak widać nie warto zwlekać z wypełnieniem swojego obowiązku, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje. Warto natomiast już teraz rozpocząć przygotowania do tego, aby bez problemu wykonać nowy obowiązek.

Jak się przygotować na JPK?

Przygotowując się do przesłania JPK należy zwrócić uwagę na to, czy aplikacja w której prowadzona jest księgowość umożliwia przygotowanie oraz przesłanie zgodnego ze strukturą wskazaną przez Ministerstwo Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Istotne jest to, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie obowiązująca obecnie struktura JPK_VAT, dlatego też programy księgowe powinny generować JPK wg nowej struktury. Warto zaznaczyć, że w nowej strukturze będzie można podać adres mailowy do kontaktu z organem podatkowym, podanie takiego adresu przyspieszy komunikację z urzędem i ułatwi rozwiązanie sprawy, jeżeli w złożonej strukturze pojawią się jakiekolwiek błędy.

Jak wspomniałam wyżej, JPK_VAT można wysłać wyłącznie elektronicznie potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, w związku z tym przed pierwszą obowiązkową wysyłką JPK_VAT, czyli przed 26 lutego (25 wypada w niedzielę, więc termin przesuwa się do poniedziałku) mikroprzedsiębiora powinien mieć bezpieczny podpis elektroniczny lub  potwierdzone konto na profilu zaufanym.

W związku z tym, przygotowując się do wykonania obowiązku złożenia JPK należy:

 • sprawdzić, czy wykorzystana aplikacja umożliwia wygenerowanie oraz wysłanie poprawnej struktury JPK_VAT
 • zakupić podpis elektroniczny lub założyć i potwierdzić konto na profilu zaufanym.

Warto zwrócić uwagę na to, że do 26 lutego 2018 r JPK_VAT po raz pierwszy powinien zostać złożony przez ponad 1,5 mln przedsiębiorców, w związku z tym może dojść do przeciążenia systemu służącego do przesyłania danych, dlatego też w mojej opinii warto przesłać stosowny dokument wcześniej i nie czekać na ostatnią chwilę.

Co ważne, potwierdzeniem złożenia JPK_VAT jest UPO_JPK, wobec tego, po wysyłce JPK_VAT każdorazowo należy sprawdzić, czy takie UPO zostało wygenerowane, następnie pobrać je oraz przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W razie pytań na temat JPK, sposoby wysyłania, zapraszam do pozostawiania komentarzy.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu