Startups

Co piąty polski startup osiąga roczny wzrost przychodów o ponad 100%

Grzegorz Marczak
Co piąty polski startup osiąga roczny wzrost przychodów o ponad 100%
6

Tak przynajmniej wynika z pierwszego tak dużego badania startupów, przeprowadzonego przez Fundację Startup Poland. Na użytek badania stworzono bazę startupów, która zawiera 2 432 podmioty. Fundacja Startup Poland zaprosiła je wszystkie do badania, ankietę wypełniły 423 podmioty (17%) w okresie od...

Tak przynajmniej wynika z pierwszego tak dużego badania startupów, przeprowadzonego przez Fundację Startup Poland.

Na użytek badania stworzono bazę startupów, która zawiera 2 432 podmioty. Fundacja Startup Poland zaprosiła je wszystkie do badania, ankietę wypełniły 423 podmioty (17%) w okresie od 10 czerwca do 15 września 2015 r.

Badanie to pokazuje sporo optymizmu, jeśli chodzi o startupy w Polsce. Optymizm ten to jednak bardzo porządana cecha szczególnie na wśród młodych przedsiębiorców. Bardzo ciekawe jest też, że większość badanych celuje w rynek B2B, ale tylko połowa liczy na wsparcie inwestora. Osobiście cieszy mnie też nastawienie polskich startupów na rozwój na rynkach międzynarodowych. Jest to moim zdaniem jedyny poprawny kierunek, jeśli chcemy tworzyć innowacyjne produkty i usługi.

Zapraszam do przeczytania wszystkich wniosków z badania. Jest tu sporo ciekawych informacji na temat rozwoju młodych firm w Polsce. Trzeba im kibicować, ponieważ to właśnie prywatne przedsiębiorstwa i ich innowacje rozwijają polską gospodarkę, wspierając jednocześnie pozycje kraju na arenie międzynarodowej.

Główne wnioski z raportu, całość jest dostępna do pobrania ze strony fundacji:

1. Pierwszy szacunek liczebności polskich startupówwynosi 2,4 tys. podmiotów.
2. Ponad połowa respondentów ankiety to startupy działające w jednym z trzech miast: Warszawie, Krakowie lub Poznaniu. Popularne lokalizacje to także Wrocław i Trójmiasto, a w dalszej kolejności Łódź i Katowice.
3. Startupy najczęściej określają się jako producenci oprogramowania, którzy sprzedają w modelu SaaS i operują najchętniej w branżach: aplikacji mobilnych, handlu elektronicznego oraz usług internetowych.
4. Prawie dwukrotnie więcej startupów wskazuje jako dominującą sprzedaż firmom (B2B) niż osobom (B2C).

5. Niemal co trzeci badany startup osiąga roczny wzrost przychodów rzędu ponad 50%, a co piąty – ponad 100%.
6. Startupy, które deklarują roczny wzrost przychodów przekraczający 50%, są skoncentrowane na obsłudze firm
średnich, dużych i korporacji. Dwukrotnie częściej niż pozostałe operują na rynku usług mobilnych i Big Data.
7. Połowa badanych oczekuje co najmniej pięciokrotnego wzrostu wyceny przedsięwzięcia w perspektywie najbliższych dwóch lat.

8. Ponad trzy czwarte startupów zamierza się rozwijać w oparciu o własne przychody ze sprzedaży. Ponad połowa liczy przy tym na wsparcie ze strony inwestora, co trzeci – strategicznego partnera biznesowego. Jedna czwarta firm rozważa finansowanie z UE (dotacje).

9. Niemal 60% polskich startupów finansuje się wyłącznie ze środków własnych.
10. Kolejne źródło kapitału to środki z UE w formie dotacji lub funduszu zalążkowego. Niemal co piąty badany startup sięgnął po środki z polskich lub zagranicznych funduszy venture capital, tyle samo otrzymało je od aniołów biznesu.
11. Zagraniczne źródła zasobów (zarówno kapitałowych, jak i pozostałych) są dużo mniej popularne (lub dostępne) niż krajowe.
12. Co do bieżących potrzeb, to 60% startupów najbardziej potrzebuje pieniędzy. Połowa wskazała też na nowych pracowników i lepszą sieć kontaktów. Prawie co czwarty startup odczuwa potrzebę zwiększenia zasobów specjalistycznej wiedzy.

13. Co trzeci startup prowadzi pojedynczy założyciel, który często finansuje się wyłącznie z dotacji UE i środków własnych.
14. W co trzecim startupie wspólnikiem jest kobieta. Startupy te rzadziej określają „software” jako trzon swojej działalności i częściej zlecają usługi programistyczne innym firmom.
15. W 60% przypadków wśród założycieli jest osoba już doświadczona w zakładaniu i prowadzeniu startupu. SaaS, usługi mobilne, e-Commerce, Big Data i oprogramowanie dla firm to obszary zdecydowanie częściej wybierane przez
doświadczonych niż przez debiutantów.

16. Dokładnie co czwarty startup współpracuje z naukowcami.
17. W co szóstym startupie założycielem jest osoba zaangażowana w pracę naukową. Startupy naukowców są skuteczniejsze w zdobywaniu finansowania zewnętrznego, zwłaszcza funduszy VC i środków UE oraz dużo częściej korzystają z inkubatorów, parków technologicznych i programów akceleracyjnych. Barierą ich rozwoju są trudności z dostępem do odpowiednio wykwalifikowanej kadry.
18. Ponad połowa startupów to eksporterzy, wśród nich co drugi realizuje zagranicą ponad 50% sprzedaży.
19. Dla 60% eksporterów główny kraj przeznaczenia to Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone. Ważnym odbiorcą są także Niemcy.
20. W modelach biznesowych eksporterów mocno dominuje produkcja oprogramowania w modelu B2B i SaaS.

21. Eksporterzy tworzą więcej miejsc pracy niż firmy sprzedające na rynku lokalnym, a ich przychody szybciej się pojawiają i szybciej rosną.

22. Prawie połowa startupów twierdzi, że ich rozwiązanie to nowość w skali globalnej, zaś co czwarty przyznaje, że jego produkt to imitacja.

23. Startupy, które patentują, dwa razy częściej sięgają po pieniądze (i je otrzymują) z funduszy venture capital lub od aniołów biznesu i częściej niż inni decydują się na globalną ekspansję.
24. Głównym źródłem innowacji w startupach jest analiza zachowań klientów

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu