Polska

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Połowa Polaków jest na tak

Grzegorz Ułan
Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Połowa Polaków jest na tak
2

Wprowadzenie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego to temat, który rozważany jest w wielu krajach, kilka z nich przeprowadziło już lokalne testy, ale żadne z nich nie zdecydowało się ostatecznie na to. W Polsce kwestia ta jest na etapie rozważań ekonomistów, co do skutków takiego programów. A co sądzą o tym Polacy?

Na pytanie to, odpowiedź niesie nam raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który zapytał w swoim badaniu rodaków, co sądzą na ten temat wprowadzenia w Polsce Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Założenie jest takie, że każdy obywatel otrzymywałby takie świadczenie, niezależnie od aktualnego dochodu czy poziomu zamożności.

Wysokość świadczeń w ramach Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego

Osoby w wieku produkcyjnym miałyby otrzymać 1,2 tys. zł miesięcznie (minimum socjalne z 2019 r. - IPiSS, 2020), a dzieci 600 zł. Polski Instytut Ekonomiczny oszacował, że przy takich założeniach roczny koszt programu zamknąłby się w kwocie 376 mld zł rocznie, co jest porównywalne z rocznym kosztem świadczeń socjalnych w 2018 roku - 343 mld zł. Tak więc wprowadzenie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego wiązałoby się ze znacznym ograniczeniem innych wydatków na zabezpieczenia i pomoc społeczną, a pamiętajmy, że składają się na nie też renty i emerytury (229 mld zł z tych 343 mld zł).

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy - opinie Polaków

Okazuje się, jak wynika z raportu, iż za takim rozwiązaniem opowiada się 51% Polaków w wieku 18-64 lat. Zerknijmy jednak najpierw na wiedzę badanych o Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym, bo to wydaje się kluczowe w kontekście wyników całego raportu.

Aż 57% nie słyszało w ogóle o takim rozwiązaniu, 30% słyszało, ale nie wgłębia się w problematykę tego tematu, czyni to tylko 13% badanych.

Niemniej ciekawie prezentują się w tym kontekście kolejne dane. Największe poparcie BDP deklarowane jest wśród osób, które znają i śledzą temat - 62%, a najmniejsze wśród osób, które nie słyszały o tym i nie interesują się tym zagadnieniem.

W następnym pytaniu sprawdzono poziom poparcia dla BDP w zależności od skutków jakie by ze sobą przyniosło jego wprowadzenie. Jeżeli program ten pociągnąłby za sobą wzrost podatków poparcie dla niego wyraziło 31% badanych, w przypadku wzrostu zadłużenia, poparcie to maleje do 23%, a przy rezygnacji z innych świadczeń socjalnych do 28%.

Kiedy przyjrzymy się odpowiedziom pod kątem wieku i wykształcenia, poparcie to rozkłada się jeszcze inaczej. Największe poparcie BDP ma wśród osób w wieku pomiędzy 18 a 24 lata - 60% i maleje ono wraz z wiekiem. Z kolei 70% poparcia deklarują osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub bez wykształcenia. Osoby ze średnim wykształceniem - 53% poparcia, a z wyższym już tylko 39%.

Z gwarantowanego dochodu chętnie skorzystałyby też osoby zajmujące się gospodarstwem domowym i bezrobotne, odpowiednio - 75 i 74% oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub bez umowy - 66 i 65%.

Z kolei osoby, których głównym źródłem dochodu są zasiłki deklarują poparcie na poziomie 70%. W większości też - 75% poparcia, są to osoby, które nie radzą sobie finansową z aktualnym poziomem dochodu.

Kolejne pytanie jest bardzo ciekawe, co z obecnym zatrudnieniem po wprowadzeniu BDP? 73% ankietowanych deklarowało, że będzie kontynuowało pracę (18% prawdopodobnie, co daje łącznie 91%), ale jednocześnie tylko 22% uznało, że postąpią tak samo inne osoby.

Na koniec zerknijmy na argumenty rodaków za i przeciw wprowadzeniu Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Najwięcej wskazań za jest po stronie opinii, iż BDP zmniejszyłby lęk przed niezaspokojeniem podstawowych potrzeb oraz polepszyłby byt osób najuboższych.

W pytaniu o argumenty przeciw jego wprowadzeniu odzywa się w większości badanych rozsądek, którzy to uważają, że nie ma pieniędzy na taki program - 40% oraz fakt, że byłby on niesprawiedliwy, gdyż zarówno bogaci i biedni korzystaliby z takiego samego poziomu świadczeń.

--
Wyniki badania sondażowego przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego (2020) w październiku 2020 r. Badanie zostało zrealizowane na próbie 1200 osób w wieku 18-64 lata przy zastosowaniu metodologii CAWI. Celem badania było poznanie opinii Polaków na temat Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego oraz poznanie czynników warunkujących te opinie.
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu