74

Bez komentarza na temat komentarza w obronie słowa pisanego

PS Redaktor naczelny wydawnictwa Tryton. Przepraszam!