Telekomy

15 mln zł kary dla T-mobile za Granie na czekanie

Grzegorz Ułan
15 mln zł kary dla T-mobile za Granie na czekanie
28

O wszczęciu postępowania przez UOKiK w tej sprawie informowaliśmy Was we wrześniu ubiegłego roku. Problem, który dostrzegł urząd w praktykach T-Mobile dotyczył usług włączanych klientom, bez wyraźnego poinformowania ich o tym.

Usługi „Granie na Czekanie”, „Szafa Gra” oraz „Prenumerata” uruchamiane były bezpłatnie z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług przez tego operatora, a po określonym czasie przechodziły w wersję płatną, jeśli klient samodzielnie ich nie wyłączył. Na zwykłym postępowaniu wyjaśniającym się nie skończyło i dziś UOKiK poinformował, że praktyki te były niedozwolone i sprzeczne z art. 10 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta oraz nałożył karę na operatora w wysokości 15 mln złotych.

Kara została obniżona o 30% (miało być 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym) z uwagi, że T-Mobile zaniechało tych praktyk od 17 grudnia 2016 r.:

Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Zgoda konsumenta na dodatkowe płatności, powinna sprowadzać się do stwierdzenia „tak” lub „nie” opatrzonego informacjami o zasadach korzystania z usług, o tym, ile kosztują i kiedy stają się płatne. Zgoda taka, aby mogła zostać uznaną za wyraźną, powinna być również odrębna dla każdej usługi. Przepisy chronią konsumentów przed płatnościami, na które wcześniej nie wyrazili zgody. W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego dotyczy to w szczególności usług, które nie są objęte cykliczną opłatą (np. abonamentową lub pakietową) i łączą się z koniecznością uiszczania dodatkowych płatności. T-Mobile Polska nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że wyrażeniem zgody było podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umowy i świadczonych na jej podstawie usług.

Dodatkowo T-Mobile musi poinformować o tej decyzji na swojej stronie. Wydana decyzja nie jest prawomocna, operator może jeszcze odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aktualizacja

T-Mobile wystosował już swoje stanowisko odnośnie tej decyzji, całość na stronie T-Mobile:

Zamierzamy odwołać się od decyzji Urzędu z uwagi na brak zasadności nałożonej na firmę kary pieniężnej. Jesteśmy przekonani, że w sytuacji gdy na każdym etapie postępowania w pełni współpracowaliśmy z UOKiK, a po otrzymaniu nowych wytycznych niezwłocznie zmieniliśmy zasady aktywowania usług, kara taka nie znajduje uzasadnienia.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu