Polska

Łatwiej zmienimy dostawcę Internetu - trwają prace nad nowym systemem

Konrad Kozłowski
Łatwiej zmienimy dostawcę Internetu - trwają prace nad nowym systemem
5

Zmiana usługodawcy nie kojarzy się z niczym przyjemnym, ale niewykluczone, że niedługo sytuacja w kontekście dostawców Internetu ulegnie zmianie. I to na lepsze!

UKE opracowuje system, który przyspieszy i ułatwi zmianę dostawcy Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje nad nowym systemem, który ułatwi i przyspieszy wymianę komunikatów pomiędzy operatorami i dostawcami usług. Ma to doprowadzić do przyspieszenia procesu zmiany dostawcy, a także zachowania ciągłości dostępu do usługi w trakcie wspomnianego procesu.

Zgodnie z zapisami  art. 70 ust. 3  ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Prezes UKE zobowiązany został do określenia sposobu i trybu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości usługi dostępu do internet, w przypadku zmiany dostawy usługi.

Wcześniej wdrożone zostanie tymczasowe rozwiązanie

System teleinformatyczny ma przysłużyć się każdemu, kto będzie zmieniał dostawcę Internetu, a dokument będzie przedstawiony do konsultacji pod koniec nadchodzącego miesiąca. Według informacji serwisu telko.in, zanim powstanie zapowiadany system, UKE wdroży tymczasowe rozwiązanie, z którego będzie można korzystać wcześniej.

Informujemy, że obecnie trwają w UKE prace zmierzające do wypracowania modelu wymiany komunikatów obowiązującego do czasu wybudowania docelowego rozwiązania, czyli systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dokument zostanie przedstawiony do konsultacji pod koniec sierpnia br.

Zmiana dostawcy Internetu równie łatwa, co zmiana operatora

Wszystko prowadzi więc do okoliczności, w których równie szybko i bez naszego większego udziału uda się zmienić dostawcę Internetu, co operatora sieci komórkowej. Obecnie wystarczy skontaktować się z operatorem, z którego usług będziemy korzystać w przyszłości i to on w naszym imieniu przeprowadza cały proces od początku do końca. Taką procedurę przechodziłem już kilkukrotnie i byłoby nam wszystkim naprawdę na rękę, gdyby podobnie sprawa rozgrywała się w przypadku zmiany dostawcy Internetu.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu