Inspiracją do nagrania był przede wszystkim protest internautów oraz felieton w Dzienniku Internautów.