Polska

Koniec wprowadzających w błąd praktyk UPC. „Umowy” przez telefon do poprawy

Piotr Kurek
Koniec wprowadzających w błąd praktyk UPC. „Umowy” przez telefon do poprawy
11

UPC zmieni swoje praktyki związane ze sprzedażą usług na odległość. To efekt decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dopatrzył się nieprawidłowości przy zawieraniu umów telefonicznych, czy internetowych.

W zeszłym roku UOKiK nałożył na UPC sporą karę — związaną z podwyżkami abonamentu i wyłączaniem kanałów w trakcie trwania umowy. Teraz sprawa dotyczy czegoś innego. Od wielu lat słyszy się relacje niezadowolonych klientów UPC, którzy po rozmowie telefonicznej musieli zmierzyć się ze zmianami w usługach im świadczonych, na które nie do końca wykazywali zainteresowanie. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których sprzedawcy UPC nie informowali o istotnych elementach zawieranych na odległość umów. UOKiK zakwestionował m.in. praktyki związane z nieudzielaniem informacji o możliwości rezygnacji z umowy w ciągu 14 dni, co jest obowiązkowe. W trakcie rozmów telefonicznych nie informowano o zmienionych warunkach konsumentom, którzy nie wyrazili zgody na przesłanie dokumentów w formie elektronicznej.

W takiej sytuacji abonenci otrzymywali umowę dopiero w trakcie wizyty technika, który instalował usługę dostępu do internetu/telewizji w ich mieszkaniu. Dla wielu osób ten czas mógł być za krótki na zapoznanie się z umową. Urząd zwrócił uwagę na uznawanie, że konsument podczas rozmowy telefonicznej skutecznie zmienił warunki umowy, mimo że nie została ona potwierdzona na papierze lub w inny trwały sposób. Jak podaje UOKiK, prawo wymaga, by po każdej rozmowie z konsultantami operator przesłał potwierdzenie warunków, a konsument udzielił na nie odpowiedzi. Pełną treść decyzji Prezesa UOKiK w sprawie UPC przeczytacie na oficjalnych stronach Urzędu.

Podstawą do wszczęcia postępowania były sygnały od konsumentów, które wskazywały na nieprawidłowości. Przeanalizowaliśmy procedurę zawierania przez UPC umów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli przez telefon i stronę internetową. Informacje, które zebraliśmy, dały podstawę do postawienia zarzutów. W trakcie postępowania UPC złożył propozycję zobowiązania i zrekompensowania strat konsumentom, którą przyjąłem

– mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Zobacz też: Jest już decyzja UOKiK – T-Mobile musi zwrócić klientom niewykorzystane środki na kontach prepaid!

UPC musi zmienić swoje praktyki sprzedażowe po decyzji Prezesa UOKiK

W zeszłym roku UOKiK nałożył na UPC sporą karę — związaną z podwyżkami abonamentu i wyłączaniem kanałów w trakcie trwania umowy. Teraz sprawa dotyczy czegoś innego. Od wielu lat słyszy się relacje niezadowolonych klientów UPC, którzy po rozmowie telefonicznej musieli zmierzyć się ze zmianami w usługach im świadczonych, na które nie do końca wykazywali zainteresowanie. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których sprzedawcy UPC nie informowali o istotnych elementach zawieranych na odległość umów. UOKiK zakwestionował m.in. praktyki związane z nieudzielaniem informacji o możliwości rezygnacji z umowy w ciągu 14 dni, co jest obowiązkowe. W trakcie rozmów telefonicznych nie informowano o zmienionych warunkach konsumentom, którzy nie wyrazili zgody na przesłanie dokumentów w formie elektronicznej.

W takiej sytuacji abonenci otrzymywali umowę dopiero w trakcie wizyty technika, który instalował usługę dostępu do internetu/telewizji w ich mieszkaniu. Dla wielu osób ten czas mógł być za krótki na zapoznanie się z umową. Urząd zwrócił uwagę na uznawanie, że konsument podczas rozmowy telefonicznej skutecznie zmienił warunki umowy, mimo że nie została ona potwierdzona na papierze lub w inny trwały sposób. Jak podaje UOKiK, prawo wymaga, by po każdej rozmowie z konsultantami operator przesłał potwierdzenie warunków, a konsument udzielił na nie odpowiedzi. Pełną treść decyzji Prezesa UOKiK w sprawie UPC przeczytacie na oficjalnych stronach Urzędu.

Podstawą do wszczęcia postępowania były sygnały od konsumentów, które wskazywały na nieprawidłowości. Przeanalizowaliśmy procedurę zawierania przez UPC umów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli przez telefon i stronę internetową. Informacje, które zebraliśmy, dały podstawę do postawienia zarzutów. W trakcie postępowania UPC złożył propozycję zobowiązania i zrekompensowania strat konsumentom, którą przyjąłem

– mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Zobacz też: Jest już decyzja UOKiK – T-Mobile musi zwrócić klientom niewykorzystane środki na kontach prepaid!

UPC musi zmienić swoje praktyki sprzedażowe po decyzji Prezesa UOKiK

Osoby, które składały reklamacje od 25 grudnia 2014 r. na praktyki zakwestionowane przez UOKiK będą mogły skorzystać z zaproponowanych przez UPC usług za darmo, na okres dwóch lub trzech miesięcy. Do wyboru będzie oferta telefonii mobilnej świadczonej przez UPC Polska, podwyższone prędkości internetu lub dostęp do wskazanego kanału sportowego. Dla osób, które zrezygnowały z abonamentu UPC przysługiwać będzie jednorazowo 20 lub 30 zł lub zostanie im przedstawiona nowa oferta uwzględniająca korzystniejsze warunki finansowania obowiązujące przed dwa lub trzy cykle rozliczeniowe. UPC poinformowało, że w ciągu trzech miesięcy poinformuje konsumentów o tym, jakie korzyści im przysługują i w jaki sposób można z nich skorzystać. Dodatkowo przeprowadzone zostaną kontrole, a każdy sprzedawca

Przy okazji UOKiK przypomina, że zawarcie umowy telefonicznie lub przez internet nie jest możliwe przez samo powiedzenie słowa „tak”. Umowa jest skutecznie zawarta lub zmieniona pod kilkoma warunkami:

  • Po zakończeniu rozmowy treść umowy musi zostać przedstawiona konsumentowi na trwałym nośniku, np. pocztą tradycyjną, emailem.
  • Konsument po przeczytaniu umowy może zdecydować – czy wyraża wolę zawarcia umowy czy nie. Powinien mieć wystarczającą ilość czasu na lekturę warunków kontraktu. Następnie informuje przedsiębiorcę o tym, że akceptuje warunki. Dopiero wtedy umowa jest uważana za zawartą.
  • Jeżeli konsument zmienił zdanie i nie chce zawierać umowy, może nie potwierdzać woli jej zawarcia.

Osoby, które składały reklamacje od 25 grudnia 2014 r. na praktyki zakwestionowane przez UOKiK będą mogły skorzystać z zaproponowanych przez UPC usług za darmo, na okres dwóch lub trzech miesięcy. Do wyboru będzie oferta telefonii mobilnej świadczonej przez UPC Polska, podwyższone prędkości internetu lub dostęp do wskazanego kanału sportowego. Dla osób, które zrezygnowały z abonamentu UPC przysługiwać będzie jednorazowo 20 lub 30 zł lub zostanie im przedstawiona nowa oferta uwzględniająca korzystniejsze warunki finansowania obowiązujące przed dwa lub trzy cykle rozliczeniowe. UPC poinformowało, że w ciągu trzech miesięcy poinformuje konsumentów o tym, jakie korzyści im przysługują i w jaki sposób można z nich skorzystać. Dodatkowo przeprowadzone zostaną kontrole, a każdy sprzedawca

Przy okazji UOKiK przypomina, że zawarcie umowy telefonicznie lub przez internet nie jest możliwe przez samo powiedzenie słowa „tak”. Umowa jest skutecznie zawarta lub zmieniona pod kilkoma warunkami:

  • Po zakończeniu rozmowy treść umowy musi zostać przedstawiona konsumentowi na trwałym nośniku, np. pocztą tradycyjną, emailem.
  • Konsument po przeczytaniu umowy może zdecydować – czy wyraża wolę zawarcia umowy czy nie. Powinien mieć wystarczającą ilość czasu na lekturę warunków kontraktu. Następnie informuje przedsiębiorcę o tym, że akceptuje warunki. Dopiero wtedy umowa jest uważana za zawartą.
  • Jeżeli konsument zmienił zdanie i nie chce zawierać umowy, może nie potwierdzać woli jej zawarcia.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu