Telekomy

UOKiK nałożył na T-mobile karę 4,5 mln zł i zobowiązał do zwrotu 65 zł poszkodowanym klientom

Grzegorz Ułan
UOKiK nałożył na T-mobile karę 4,5 mln zł i zobowiązał do zwrotu 65 zł poszkodowanym klientom
51

Za co? W 2014 roku T-mobile złożył swoim klientom propozycję „nie do odrzucenia”, jednostronnie zmieniając warunki umowy, kiedy to poinformowano ich o konieczności przejścia do nowych taryf albo zwiększeniu dotychczasowego abonamentu o 5 zł.

Dziś UOKiK podał do wiadomości, że działanie to było niezgodne z prawem i nałożył rzeczoną karę.

Łukasz Wroński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów:

UOKiK zdecydował o nałożeniu na operatora obowiązku wypłaty konsumentom rekompensaty finansowej jako środka usunięcia skutków naruszenia adekwatnego do stwierdzonego bezprawnego działania przedsiębiorcy.

W dacie wydania decyzji trwają bowiem ekonomiczne i pozaekonomiczne skutki stosowanej przez T-Mobile Polska nieuczciwej praktyki rynkowej, gdyż każdy konsument dotknięty bezprawnym działaniem przedsiębiorcy podjął określoną decyzję rynkową: pozostał stroną umowy z operatorem i uiszcza wyższą opłatę abonamentową albo rozwiązał umowę z operatorem i zawarł nową umowę z innym dostawcą usług na odmiennych warunkach albo skorzystał z nowej oferty zaproponowanej przez operatora – dodaje Wroński. W związku z tym, wyłącznie na skutek zakwestionowanych działań T-Mobile Polska, konsumentom została odebrana możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora na warunkach jakie przewidywała zawarta umowa.

W związku z powyższym, jeśli dostaliście w 2014 roku taką „propozycję” możecie wystąpić do T-mobile o wypłatę rekompensaty w wysokości 65 zł. Nie wiadomo na jakiej podstawie została wyliczona, nie podano tego do wiadomości.

Kolejna dobra robota w wykonaniu UOKiK w ostatnim czasie. Brawo!

Aktualizacja

Przed chwilą dostaliśmy na Twitterze odpowiedź i swoje stanowisko w tej sprawie od T-mobile:

Dziś UOKiK podał do wiadomości, że działanie to było niezgodne z prawem i nałożył rzeczoną karę.

Łukasz Wroński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów:

UOKiK zdecydował o nałożeniu na operatora obowiązku wypłaty konsumentom rekompensaty finansowej jako środka usunięcia skutków naruszenia adekwatnego do stwierdzonego bezprawnego działania przedsiębiorcy.

W dacie wydania decyzji trwają bowiem ekonomiczne i pozaekonomiczne skutki stosowanej przez T-Mobile Polska nieuczciwej praktyki rynkowej, gdyż każdy konsument dotknięty bezprawnym działaniem przedsiębiorcy podjął określoną decyzję rynkową: pozostał stroną umowy z operatorem i uiszcza wyższą opłatę abonamentową albo rozwiązał umowę z operatorem i zawarł nową umowę z innym dostawcą usług na odmiennych warunkach albo skorzystał z nowej oferty zaproponowanej przez operatora – dodaje Wroński. W związku z tym, wyłącznie na skutek zakwestionowanych działań T-Mobile Polska, konsumentom została odebrana możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora na warunkach jakie przewidywała zawarta umowa.

W związku z powyższym, jeśli dostaliście w 2014 roku taką „propozycję” możecie wystąpić do T-mobile o wypłatę rekompensaty w wysokości 65 zł. Nie wiadomo na jakiej podstawie została wyliczona, nie podano tego do wiadomości.

Kolejna dobra robota w wykonaniu UOKiK w ostatnim czasie. Brawo!

Aktualizacja

Przed chwilą dostaliśmy na Twitterze odpowiedź i swoje stanowisko w tej sprawie od T-mobile:

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

telekomy