Telekomy

UKE sprawdził w których województwach dostępny jest najszybszy internet

Grzegorz Ułan
UKE sprawdził w których województwach dostępny jest najszybszy internet
3

Systematycznie publikujemy Wam rankingi szybkości i jakości internetu oferowanych przez nasze telekomy. Rankingi te powstają na podstawie badań dokonanych przez użytkowników aplikacji SpeedTest lub RFBenchmark. UKE postanowił sprawdzić w ujęciu czasowym jak ta jakość sieci zmieniała się od 2016 roku przy użyciu narzędzi właśnie od SpeedTest.

Myślę, że to ciekawe spojrzenie pokazujące, jak w czasie zmienia się jakość i prędkość internetu w Polsce w rozbiciu na różne regiony w Polsce. Wybór narzędzi SpeedTest nie jest przypadkowy, to właśnie spółka V-Speed sp. z o.o., twórca SpeedTest została wybrana przez UKE na dostawcę narzędzia do sprawdzania i monitorowania jakości internetu u dostawców w Polsce.

https://4.newseria.pl/video/148749433_uke_QoS_22.mp4

Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Jeżeli za pomocą certyfikowanego mechanizmu wykazane zostaną odstępstwa od umownych prędkości, konsumenci będą mieli podstawę do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dostawców. Na tym polega przewaga mechanizmu certyfikowanego przez Prezesa UKE nad dostępnymi w sieci narzędziami pomiarowymi.

Raport ze sprawdzania jakości i prędkości internetu w Polsce bazuje na testach na desktopie przy użyciu narzędzia dostępnego na stronie www.speedtest.pl (kwiecień 2017 - 1,8 mln testów/kwiecień 2018 - 1,7 mln testów). W przypadku sprawdzania jakości i prędkości internetu mobilnego, raport bazuje na pomiarach z aplikacji mobilnej Internet Speed Test (kwiecień 2017 - 111 tys./kwiecień 2018 - 250 tys. testów).

Duża liczba pomiarów pozwala na sformułowanie wniosków o charakterze ogólnym, zwłaszcza w kontekście trendu zmian. Należy mieć na uwadze, że pomiary były przeprowadzane samodzielnie przez użytkowników końcowych tj. użytkowników internetu i są obarczone wpływem ich urządzeń końcowych, ograniczeń planów taryfowych, wykorzystania w sieciach domowych technologii Wi-Fi, ilości równocześnie aktywnych urządzeń, warunkami propagacji fal radiowych itp. W ten sposób pozyskane dane pozwalają poznać odczuwalną jakość usługi z jakiej korzystają użytkownicy końcowi, a w mniejszym stopniu wskazują na techniczne możliwościom dostarczania usług przez ISP.

Tak więc co wyszło z tych pomiarów w ujęciu czasowym i regionalnym? Wyniki pokazują dość znaczny wzrost prędkości w porównaniu zwłaszcza z rokiem 2016, ale też rok do roku różnica jest znacząca. Obecnie (kwiecień 2018) średnia prędkość internetu badanego w przeglądarce wyniosła 34,14 Mb/s przy pobieranych danych, 13,69 Mb/s przy wysyłanych danych, a ping - 38 ms, ale tu niewielkie zmiany mozna obserwować od 2016 roku.

Można przypuszczać, że większość pomiarów dokonana była na podstawie badań internetu stacjonarnego patrząc po jego prędkościach.

Mniej znaczące różnice można zaobserwować w sieciach ruchomych, przy pobieranych danych średnia prędkość wyniosła w tym roku 17,36 Mb/s, przy wysyłanych 7,08 Mb/s, a ping - 51 ms.

Tutaj zdecydowana większość pomiarów dokonana była w zasięgu internetu mobilnego.

Jak to wygląda w rozbiciu na województwa w Polsce? Okazuje się, że najszybszy internet stacjonarny dostępny jest w województwie wielkopolskim - średnia prędkość przy pobieraniu - 57,69 Mb/s, co było wzrostem rok do roku na poziomie 40,8%, a najmniejszą wartość osiągnięto w województwie lubelskim - 31,59 Mb/s.

Pomiary w aplikacji mobilnej wskazują, że największa średnia prędkość przy pobieranych danych jest w województwie śląskim - 20,07 Mb/s (wzrost rok do roku o 14,9%), a najmniejsza w województwie podlaskim - 16,13 Mb/s.

Źródło: UKE.

Photo: Sashkin7/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu