72

Rośnie liczba abonentów w Play, skutecznie przejmują „kartowców”

Play opublikował dziś pierwszy raport kwartalny od debiutu na giełdzie, czyli za II kwartał 2017 roku oraz za całe pierwsze półrocze. Rosną przychody, choć zyski są nieporównywalne z pierwszym półroczem zeszłego roku. Rośnie za to baza abonentów, systematycznie przejmując klientów z ofert na kartę.

W II kwartale 2017 Play odnotował wzrost przychodów o prawie 10% w porównaniu z II kwartałem 2016 roku z 1,5 mld do 1,6 mld zł. Jest to też lepszy wynik niż w I kwartale 2017 roku, kiedy przychody wyniosły 1,5 mld zł.

Całe półrocze 2017 roku to przychód na poziomie 3,2 mld zł, to również wzrost o prawie 10% w porównaniu z pierwszym półroczem, kiedy przychody kształtowały się na poziomie 2,9 mld zł. Zysk netto już nie jest tak optymistyczny, w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 roku mamy spadek ponad trzykrotny z 176 mln do 57 mln zł

Ale przejdźmy już do interesujących nas danych, czyli bazy klientów. Tutaj cały czas Play odnotowuje wzrosty. Porównując I półrocze 2017 roku do zeszłorocznego mamy wzrost o 17,2% liczby klientów abonamentowych z poziomu 7,6 mln do 8,9 mln, za to prawie na tym samym poziomie spadek liczby klientów na kartę o 20% z poziomu 6,9 mln do 5,5 mln. Dla przypomnienia po I kwartale 2017 roku wartości te przedstawiały się następująco – postpaid 8,7 mln, a prepaid 5,6 mln. W sumie można powiedzieć, że to, co tracą na karcie odzyskują w abonamencie.

Interesująco wygląda tutaj zwiększenie dysproporcji pomiędzy klientami abonamentowymi, a tymi korzystającymi z oferty na kartę. W zeszłym roku było mniej więcej po połowie, czyli 52% „abonamentowców” versus 48% „kartowców”. Teraz ci pierwsi odpowiadają za 62% bazy klientów Play, a oferty na kartę 38%.

Wzrósł też średni przychód na użytkownika z 30,7 zł do 31,6 zł, ale za ten wzrost odpowiadają klienci oferty na kartę, którzy o prawie złotówkę więcej wydawali niż rok wcześniej.

Z powyższych danych wynika, że to najlepszy poziom średniego przychodu z klientów na kartę od kilku kwartałów. Choć widać też wzrosty z ofert abonamentowych, ale to jeszcze daleko do poziomu sprzed roku. Po lewej stronie mamy liczbę nowych abonentów netto, tu też wzrost w porównaniu z II kwartałem 2016 roku.

Ciekawe dane są też przy zużyciu transferu danych. Klienci abonamentowi wykorzystywali średnio 4,57 GB, co jest 41% wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym, a klienci na kartę 2,0 GB, tutaj wzrost jest jeszcze większy, bo aż o 60%.

Podsumowując Play systematycznie zwiększa swój udział w rynku, jeśli chodzi o ogólną bazę klientów zwiększyli go o 2,5 punkta procentowego rok do roku i 0,4 pp kwartał do kwartału – do poziomu 28%. Na koniec czerwca baza klientów wynosiła 14,5 mln, z czego aktywnych klientów 12,2 mln, sporo więc jeszcze „martywch dusz” w bazie.

Czekamy teraz jeszcze na Cyfrowy Polsat, jeśli chcecie zerknąć na wyniki za II kwartał 2017 pozostałych operatorów, zapraszam do wpisu z raportem Orange i T-Mobile. A pod tym linkiem pełen wykaz raportów kwartalnych dla inwestorów od Play.