3

Prędkość internetu mobilnego w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy

RFBenchmark, oprócz comiesięcznych raportów sporządzanych na podstawie badań prędkości i jakości internetu mobilnego w Polsce, dokonywanych przez użytkowników ich aplikacji mobilnej, co jakiś czas porównuje te wyniki z innymi krajami w Europie. Kilka dni temu został udostępniony raport za I kwartał 2018, jak wypadamy na tle Europy?

Okazuje się, że nie jest z tym aż tak źle, można nawet powiedzieć, że jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o prędkość internetu mobilnego.

Najszybszym internetem mobilnym w Europie mogą cieszyć się Francuzi, gdzie średnia prędkość pobierania wyniosła 20,6 Mb/s, zaraz za Francją znalazła się Chorwacja z wynikiem 20,4 Mb/s, a na ostatnim miejscu na podium była Austria – 20,2 Mb/s. W Polsce średnia prędkość pobierania wyniosła 18,2 Mb/s, czyli lepiej niż w ostatnim kwartale 2017 roku, kiedy to prędkość ta była na poziomie 16,4 Mb/s.

Z najwolniejszego internetu mobilnego przyszło korzystać mieszkańcom Ukrainy – 4,98 Mb/s, Macedonii -7,5 Mb/s i Białorusi 9,2 Mb/s.

Natomiast w przypadku wysyłanych danych, największą średnią prędkość odnotowano w Austrii – 10,9 Mb/s, Holandii – 10,5 Mb/s oraz Hiszpanii – 9,84 Mb/s. Po przeciwległym biegunie mamy Czarnogórę – 2,0 Mb/s, Macedonię – 2,1 Mb/s oraz Ukrainę 2,41 Mb/s. W Polsce średnia prędkość wysyłanych danych wyniosła 7,56 Mb/s, tu także była poprawa w porównaniu z IV kwartałem 2017 roku, kiedy to wynik był gorszy i wyniósł 6,89 Mb/s.

Jeśli chodzi o ping, najniższa średnia wartość tego parametru internetu mobilnego była w Finlandii – 39 ms, Estonii – 41 ms i na Litwie 46 ms. Najwyższa wartość ping z kolei była na Ukrainie – 138 ms, Rosji 127 ms oraz w Rumunii – 121 ms. W Polsce średnia wartość ping wyniosła 51 ms.

Wszystkie raporty miesięczne i kwartalne prędkości i jakości internetu mobilnego w Polsce i Europie znajdziecie na stronach RFBenchmark.

Photo: Sashkin7/Depositphotos.