Telekomy

Koniec z obowiązkiem pisemnego rozwiązywania umów! Ważna zmiana w prawie telekomunikacyjnym

GU
Grzegorz Ułan
31

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała dziś o ważnych zmianach w prawie telekomunikacyjnym, które wchodzą w życie już 21 grudnia 2020 roku. Zmiany te, mają ułatwić życie przede wszystkim nam konsumentom.

Najważniejsza z nich dotyczy wypowiadania umów na abonament głosowy czy dostęp do internetu z naszymi operatorami. Do tej pory aby skutecznie wypowiedzieć taką umowę, w większości przypadków operatorzy wymagali formy pisemnej wysłanej pocztą, często listem poleconym.

Od 21 grudnia 2020 roku będziemy mogli to zrobić zdalnie, wysyłając wiadomość email z wypowiedzeniem umowy. To powinno ułatwić i przyspieszyć, albo wynegocjowanie lepszych warunków albo zmianę operatora.

Przeczytaj też: Kończy Ci się umowa z operatorem? Rozwiąż ją na piśmie, to się zawsze opłaca.

W praktyce oznacza to, że jeśli będziecie chcieli taką umowę wypowiedzieć - nie będziecie musieli nawet wychodzić z domu. Wystarczy e-mail. Zniknie konieczności wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też złożenia w punkcie sprzedaży operatora. Dodatkowo, nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli. Takie rozwiązanie umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora.

Z innych zmian, jakie wymienia KPRM, a które wejdą w życie już za tydzień, warty odnotowania jestobowiązek poinformowania klienta o kończącej się umowie, nie będzie już można bez tego automatycznie przedłużać umowy na czas nieokreślony.

Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Dzięki tym zmianom wyeliminujemy sytuacje, w których - bez świadomości klientów - ich zawarta pierwotnie na czas określony umowa staje się umową na czas nieokreślony i dodatkowo z długim okresem wypowiedzenia.

Ponadto operatorzy będą musieli udostępnić narzędzia do monitoringu używanych przez nich usług, a w szczególności zużycia transferu danych w danym okresie rozliczeniowym oraz zapewnienie ciągłości świadczonych usług dostępu do internetu, w przypadku uruchomienia procesu zmiany dotychczasowego usługodawcy.

Źródło: KPRM.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy: