Polska

Jest już projekt ustawy wprowadzający kasy fiskalne online

Grzegorz Ułan
Jest już projekt ustawy wprowadzający kasy fiskalne online
16

O planach wprowadzenia kas fiskalnych online mówi się już od dłuższego czasu, ale jak to w fazie planów było więcej niewiadomych niż faktów i rzeczywistego planu, jak to ma naprawdę wyglądać. Dziś możemy już więcej się dowiedzieć z projektu ustawy, który wczoraj pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Po co rząd chce wprowadzić kasy fiskalne online? To już akurat wiedzieliśmy, chodzi o uszczelnienie ściągalności podatku od towarów i usług, który jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa. Kasy online mają zagwarantować prawidłową i rzeczywistą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego.

Niniejszy projekt ustawy wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie Szef KAS), zwanego dalej „Centralnym Repozytorium Kas”.

Kasy fiskalne online będą przesyłały praktycznie w czasie rzeczywistym do systemu KAS dane o każdej transakcji z informacjami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Co najważniejsze dla nas, dane te mają być zanonimizowane, czyli dane nabywcy pozostaną anonimowe, a przesyłane będą jedynie dane z paragonów, które dziś otrzymujemy w formie papierowej. Wyjątkiem będzie taka sytuacja, gdy kupujemy na firmę i będziemy chcieli otrzymać fakturę za zakupy, będziemy musieli podać numer NIP przy płatności za zakupy i musi się on pojawić na paragonie.

Zmiany te są reakcją na zaobserwowany proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe.

Otrzymywanie i gromadzenie informacji z kas rejestrujących będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, będą zawierały znacznik geograficzny oraz czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży.

Najważniejsza kwestia, co ze starymi kasami z wydrukiem papierowym? Ustawa przewiduje stosowanie nadal kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii, z zastrzeżeniem, że te pierwsze będą przeznaczone do wymiany w pierwszej kolejności. Sprzedawca, który korzysta obecnie z kasy rejestrującej z kopią papierową, po zapełnieniu pamięci fiskalnej, będzie musiał nabyć nową kasę z zapisem elektronicznym lub kasę nowego rodzaju.

Przyjmując za główny cel przeciwdziałanie nadużyciom w podatku VAT, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku zostaną w pierwszej kolejności objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kas rejestrujących spełniających nowe funkcje.

Jak z terminami? W pierwszej kolejności obowiązek wymiany kasy rejterującej na nowy rodzaj, będzie spoczywał na firmy świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Będą mieli czas na to do 1 stycznia 2019 roku. Od 1 lipca 2019 roku w nowe kasy zaopatrzyć się muszą salony fryzjerskie, kosmetologiczne i lokale gastronomiczne. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku obowiązkiem tym objęte zostaną firmy świadczące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Definitywny koniec kas fiskalnych z kopią papierową wyznaczono na dzień 31 grudnia 2018 r, a dla kas z elektronicznym zapisem kopii na 31 grudnia 2022 r. To są dni, kiedy wygaśnie ważność już wydanych potwierdzeń, pozwalających korzystać z tego rodzaju kas. Po tych terminach, będzie można rejestrować jedynie kasy online.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu