Poradniki

Jak udostępnić dane lekarzowi przez mojeIKP?

Błażej Wojciechowski
Jak udostępnić dane lekarzowi przez mojeIKP?
1

Coraz więcej dziedzin życia przenosi się do świata cyfrowego, a służba zdrowia nie pozostaje w tyle. Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mobilnej mojeIKP, zyskaliśmy możliwość sprawniejszego zarządzania swoimi danymi medycznymi. Jednym z kluczowych aspektów postępu jest możliwość udostępniania informacji lekarzom, pielęgniarkom i farmaceutom. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) staje się istotnym narzędziem umożliwiającym pacjentom skuteczne zarządzanie swoim zdrowiem. Aplikacja mojeIKP, będąca integralną częścią większego systemu, otwiera nam drzwi do przydatnych funkcji, w tym możliwości udostępniania danych medycznych wybranym przedstawicielom służby zdrowia.

Po co udostępniać dane lekarzowi?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarka POZ czy położna POZ, mają dostęp do dokumentacji pacjenta. Jednak co w sytuacji, gdy potrzebujemy wsparcia specjalisty, który nie może zajrzeć do naszej dotychczasowej historii chorób? Właśnie tu na scenę wchodzi aplikacjaIKP (no chyba że samodzielnie archiwizujemy dane o każdej wizycie u lekarza).

Korzystając z usług specjalistów, możemy napotkać sytuacje, gdzie dostarczenie informacji o naszym dotychczasowym leczeniu staje się niezbędne. Może chodzić o odpowiednie dostosowanie terapii czy lepsze zrozumienie kontekstu. Innym praktycznym aspektem jest możliwość udzielania farmaceutom dostępu do informacji o wykupionych lekach. Współpraca z osobą pracującą w aptece może być wówczas lepsza, co pomoże rozwiązać problem (np. wtedy, gdy nie pamiętamy o dawkach lub nazwach leków).

Jak Skorzystać z Aplikacji mojeIKP

Aby w pełni wykorzystać potencjał Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i aplikacji mojeIKP, warto poznać kroki niezbędne do udostępniania danych lekarzowi. Poniżej przedstawiamy prosty przewodnik, krok po kroku, który umożliwi skuteczne korzystanie z tej funkcji.

Pobieranie aplikacji mojeIKP

Zanim zaczniemy korzystać z funkcji udostępniania danych, musimy pobrać aplikację mojeIKP. Dostępna jest ona zarówno na platformę Android (Google Play) jak i iOS (App Store).

Aplikacja mojeIKP nie ogranicza się jedynie do funkcji udostępniania danych. Pozwala na umawianie terminów szczepień przeciw COVID-19, łatwe wyszukiwanie e-recept i e-skierowań, a także odbieranie powiadomień o wystawionych dokumentach medycznych. Dzięki mojeIKP możemy też sprawdzić, kiedy i gdzie odbędzie się planowana wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania.

Udostępnianie Danych Lekarzom poprzez mojeIKP

Skoncentrujmy się jednak na procesie udostępniania danych lekarzom, pielęgniarkom oraz farmaceutom.

 1. Po pobraniu aplikacji mojeIKP, uruchom ją na swoim urządzeniu mobilnym.
 2. Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję "Uprawnienia".
 3. Po otwarciu "Uprawnień", znajdź opcję "Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie".
 4. Kliknij na "Przyznaj dostęp" i wybierz rodzaj upoważnienia: Pracownik medyczny, placówka medyczna, apteka/punkt apteczny.
 5. Wprowadź Dane Osoby/Placówki:
  • W przypadku lekarza, pielęgniarki lub położnej podaj imię, nazwisko oraz numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) i kliknij "Szukaj". Wybierz, czy będą mieli dostęp do wszystkich informacji, czy tylko z określonego przedziału czasu. Kliknij "Zapisz".
  • Dla placówki medycznej, wybierz "Przyznaj dostęp placówce medycznej", wpisz adres i nazwę placówki, a następnie wybierz odpowiednią z listy. Określ zakres dostępu tak samo, jak w przypadku lekarza.
  • Dla farmaceuty, wybierz "Przyznaj dostęp aptece/punktowi farmaceutycznemu", wpisz adres i nazwę, a następnie wybierz odpowiednią z listy. Określ zakres dostępu, zazwyczaj do e-recept.

Potwierdzenie i monitorowanie upoważnień w mojeIKP

Po wykonaniu powyższych kroków system potwierdzi, czy pracownik medyczny, placówka czy apteka są dostępne w wykazie. W przypadku już udzielonego upoważnienia, zostaniesz o tym poinformowany. Aby sprawdzić, kto ma dostęp do Twoich danych, wejdź w aplikację, kliknij na "Menu" > "Uprawnienia". Znajdziesz tam listę osób/placówek, którym udzieliłeś(-aś) dostępu. Warto pamiętać o tym, że zawsze masz możliwość cofnięcia upoważnienia lub zmiany zakresu dostępu.

Zarządzanie upoważnieniami

Po udzieleniu upoważnień do dostępu do danych lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie przez aplikację mojeIKP, istnieje możliwość śledzenia oraz modyfikacji udzielonych uprawnień. W tej sekcji omówimy, jak sprawdzić aktualne uprawnienia oraz jak zarządzać nimi zgodnie z własnymi preferencjami.

 1. Po zalogowaniu, przejdź do sekcji "Uprawnienia", dostępnej w menu głównym aplikacji.
 2. Kliknij opcję "Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie".
 3. W tej sekcji znajdziesz listę osób lub placówek, którym udzieliłeś(-aś) dostępu do Twoich danych.

Edycja i usuwanie dostępu

W przypadku konieczności zmiany zakresu dostępu lub dodatkowej konfiguracji wybierz opcję "Edytuj zakres dostępu". Jeśli z jakiegoś powodu chcesz cofnąć dostęp, wybierz opcję "Usuń dostęp". To proste i szybkie rozwiązanie w przypadku zmiany lekarza lub przeniesienia się do innej placówki medycznej.

 

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu