Polska

Jaki odsetek gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu, a jaki do komputera?

Grzegorz Ułan
Jaki odsetek gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu, a jaki do komputera?
9

GUS opublikował dziś coroczny raport z badań przeprowadzanych w kwietniu każdego roku - Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku, w którym prezentowane są dane odnośnie do procentowego korzystania z internetu w Polsce. Zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa.

W przypadku przedsiębiorstw sprawa przedstawia się już jako oczywista oczywistość - prawie wszystkie firmy w Polsce mają już dostęp do internetu szerokopasmowego - 95%, a internetu mobilnego – 67,6%. Jak to wygląda patrząc po gospodarstwach domowych? Według danych GUS 77,5% Polaków korzysta już z internetu, co ma być wzrostem o 1,6 punktu procentowego rok do roku, w tym przynajmniej raz w tygodniu 74,8% - tu odnotowano wzrost o 2,1 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2017.

Jeśli chodzi o komputery, już prawie 83% gospodarstw domowych ma do niego dostęp, z tym że jakieś istotne wzrosty wyhamowały po 2016 roku - z ponad 2% teraz zeszły do nieco mniej niż 1%.

Większe wzrosty ma natomiast dostęp do internetu. W 2018 już 84,2% gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu w ogóle, a 79,3% do internetu szerokopasmowego, a z roku na rok mamy tu systematyczne wzrosty na poziomie średnio kilku procent w obu parametrach.

W 2018 r. dostęp do Internetu posiadało 84,2% gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,3 p. proc. niż w roku poprzednim, a o 8,4 p. proc. w stosunku do 2015 r. W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z Internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 1,7 p. proc. Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji.

Ciekawe zależności wychodzę w rozbiciu na gospodarstwa z dziećmi - tutaj prawie wszystkie mają już dostęp do internetu. Mniejsze różnice, ale również na korzyść przemawiają za większymi miejscowościami i lokalizacjami z większymi stopniami urbanizacji.

Odsetek gospodarstw domowych bez dostępu do internetu już jest nie tak duży, niemniej od kilku lat powód tego jest podobny - najczęściej wskazywany jest brak potrzeby korzystania z sieci, brak umiejętności i zbyt wysokie koszty dostępu. Na dalszych miejscach wymieniano zbyt wysokie koszty sprzętu i w ogóle... niechęć do internetu.

Źródło: GUS.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu