Polska

E-mail nadal dobrym nośnikiem reklamy - najlepsze są promocje

AD
Adrian Drózd
3

Tytuł wskazuje na jeden ze wniosków płynących z raportu z badań, które przeprowadziła firma  Gemius we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych, która sprawdziła posiadaczy prywatnych kont e-mailowych i ich opinie na temat e-mailingów reklamowych. Celem badania było poznanie aktualn...

Tytuł wskazuje na jeden ze wniosków płynących z raportu z badań, które przeprowadziła firma  Gemius we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych, która sprawdziła posiadaczy prywatnych kont e-mailowych i ich opinie na temat e-mailingów reklamowych. Celem badania było poznanie aktualnych opinii i preferencji dotyczących użytkowania prywatnych skrzynek mailowych wśród internautów.

Pierwszym ciekawym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z przedstawionych danych jest wzrost znaczenia urządzeń mobilnych w procesie obsługiwania poczty. 15% badanych używa do tego celu prywatnego bądź służbowego telefonu komórkowego – głównie są to mężczyźni do 24 roku życia.

Zdecydowana większość użytkowników, bo aż 86% loguje się na pocztę za pomocą stron www, co oznacza, ze preferują korzystanie z usług konkretnych portali internetowych.

Znaczącą informacją, która zmieniła dosyć powszechny pogląd, że kampanie mailingowe najlepiej realizować w godzinach przedpołudniowych, jest fakt, iż większość użytkowników korzysta z poczty późnym popołudniem, lub też wieczorem będąc już w domu.

Największą popularnością cieszy się usługa dostarczana przez portal Wirtualna Polska – 40% badanych (jest nieco częściej wybierana przez mieszkańców wsi). Na drugim miejscu plasuje się Onet.pl wybierany przez 31% internautów, a Google ze swoim Gmailem zajmuje 3 miejsce, a używa go 24% badanych (częściej korzystają z niego mężczyźni, a także mieszkańcy miast powyżej 500tyś.)

Z przeprowadzonego badania można wyciągnąć ważne informacje dotyczące reklam w mailingu.

Dla 70% badanych najbardziej irytującym typem reklamy są pop-up’y. Najniższy poziom irytacji obserwujemy w przypadku reklam kontekstowych (Google), które 37% badanych uznała za raczej lub zupełnie nieirytujące. Najwyżej ocenione  kreacje reklamowe, to te związane z promocjami, które dla prawie połowy badanych są raczej lub bardzo przydatne.  Najniżej ocenia się e-maile z prośbą o udostepnienie swoich danych osobowych.

Znaczenie e-maili w marketingu wirusowym podkreśla fakt, iż 24% dzieli się informacjami o otrzymanych promocjach via e-mail ze swoimi znajomymi, a 28% przekazuje im informacje o koncertach, czy imprezach na które otrzymali zaproszenie.

Ciekawostką jest fakt, iż widać dużą korelację pomiędzy użytkownikami prywatnych kont pocztowych, a platformami social media. Liderem jest Nk, z której korzysta 60% badanych – głównie osoby o wykształceniu podstawowym i mieszkańcy wsi, a z głównego  konkurenta, czyli FB korzysta 46% - najczęściej osoby pomiędzy 15 – 18 lat i mieszkańcy miast powyżej 100tys. Wśród badanych 36% zadeklarowało chęć zmiany swojej poczty, w tym 14% najchętniej skorzystałoby z możliwości założenia nowego konta pocztowego na portalu społecznościowym.

Zapraszam do przeczytania całego raportu i przyjrzeniu się poszczególnym wykresom:

Raport*

*Raport  został przygotowany przez firmę badawczą Gemius we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych na zlecenie domu mediowego mail-media należącego do Grupy SARE SA.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

e-mailmailingraport