Polska

Tylko 13% dziewczyn na kierunkach informatycznych w Polsce

Grzegorz Ułan
Tylko 13% dziewczyn na kierunkach informatycznych w Polsce
73

Dziś był, w zasadzie nadal jest Dzień Kobiet, więc to dobry moment na przyjrzenie się raportowi "Kobiety na politechnikach 2017", który jest elementem akcji "Dziewczyny na politechniki!". Akcja organizowana jest od 10 lat przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), a od 6 lat wspólnie z Fundacją Edukacyjną Perspektywy.

W roku 2007/2008 30,7% ogólnej liczby studentów na uczelniach technicznych stanowiły kobiety, natomiast w roku akademickim 2016/2017 jest ich już 37%. Może i nie jest to znaczący wzrost w ciągu 10 lat, ale to i tak spory sukces takich akcji. Zwłaszcza, że od 10 lat namy gwałtowny spadek liczby studentów z uwagi na niż demograficzny (było 1.927.762, a jest obecnie 1.264.451), ale to właśnie na uczelniach technicznych jest najmniejszy, dzięki wzrostowi liczby kobiet na nich - z 95.621 w roku 2008/09 do 104.039 w roku obecnym. W tym samym czasie liczba mężczyzn studiujących w uczelniach technicznych zmniejszyła się z 214.934 w roku 2007/08 do 180.557 w obecnym roku akademickim.

Natomiast praktycznie bez zmian utrzymuje się udział dziewczyn, które studiują informatykę. Od kilku lat utrzymuje się granicach 13%. Porównując do roku 2008 zanotowały wzrost tylko o 3 punkty procentowe.

Korzystniej to wygląda w rozbiciu na kierunki studiów informatycznych. Znaczną część stanowią kobiety na takich kierunkach jak Elektroniczne przetwarzanie informacji (71,8%), Inżynieria danych (46,2%), Informatyka i ekonometria (38,7%) czy Geoinformatyka (34,8%).

Na koniec tabelek spójrzmy na najbardziej "kobiece" kierunki na uczelniach technicznych. Zdecydowanie najwięcej kobiet mamy na kierunkach - Architektura krajobrazu, Biotechnologia i Chemia.

Wracając do kobiet na studiach informatycznych, aby podnieść popularność tego kierunku wśród nich, organizatorzy akcji "Dziewczyny na politechniki!" powołali do życia program wspierania studentek kierunków informatycznych "IT for SHE". W założeniach ma on pomóc utalentowanym studentkom tych kierunków w wejściu na rynek pracy.

Głównymi elementami programu są:

  • Obóz tematyczny dla dziewczyn w IT „Women in Tech Camp”
  • Program Mentoringowy prowadzony przez przedstawicieli firm technologicznych (Cisco, Fundacja Kronenberga - Citi Handlowy, Ericsson, Goldman Sachs, IGT, Intel, Roche)
  • Kampania Wolontariacka zachęcająca kobiety do nauki programowania, skierowana przede wszystkim do mieszkanek małych miejscowości.

Nabór do Programu Mentoringowego ruszył dziś. Zapisać się do niego mogą studentki i absolwentki kierunków informatycznych z polskich uczelni technicznych oraz z wydziałów informatycznych uniwersytetów. Rejestracja jest na stronie http://www.itforshe.pl/, tam też można wybrać Mentora. W ramach akcji wolontariatu Intel w wakacje zaprosi dziewczyny z kierunków informatycznych do małych miejscowości, gdzie uczyć będą w szkołach programowania i wiedzy technologicznej. We wrześniu natomiast Intel zorganizuje dla 120 dziewczyn z całej Polski 4-dniowy obóz „Women in Tech Camp”.

Aleksandra Bojanowska, PR Manager Poland w Intelu:

Intel od lat wyznaje zasadę, że nauki informatyczne nie mają płci. Z drugiej strony zauważalna jest tendencja, że matematyką bardziej interesują się chłopcy - poparte jest to wieloma badaniami. Intel, widząc problem niewielkiego odsetka kobiet zatrudnionych w tej branży, a jednocześnie dostrzegając wartość, jaką wnoszą do branży IT, angażuje się w liczne działania. Jest to zatem naturalne, że wspieramy takie inicjatywy jak program IT for She – Najwyższa pora zadbać o mądre wykorzystanie potencjału utalentowanych technologicznie, ambitnych, młodych kobiet dla rozwoju gospodarczego Polski, Europy i świata, bo to one tworzyć będą przyszłość nowych technologii.

To jeszcze nie wszystko, przewidziany jest też program stypendialny skierowany do maturzystek i studentek kierunków informatycznych. Stypendium w wysokości 12 000 zł na pokrycie kosztów, jakie ponoszą lub będą ponosić w związku ze studiami. Ponadto przewidziany jest też dla nich program stażowy w gdańskim centrum badawczo-rozwojowym Intela. Aplikować do tego programu można na stronie https://www.stypendiadladziewczyn.pl/.

Osobiście cieszą mnie takie inicjatywy, w Polsce nadal jest niedobór specjalistów z zakresu nowych technologii, a nie widzę przeciwskazań, aby udział w zmniejszeniu jego nie mógł przypaść kobietom. Mam nadzieję, że te i podobne akcje sprawią, by znacznie zwiększył się udział kobiet w tym sektorze.

Więcej na temat akcji znajdziecie na stronie Dziewczyny na politechniki!

/\/>

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

hotwklejka