Polska

Kierowcy, nie zapomnijcie o dokumentach. Wciąż musicie mieć je przy sobie!

Kamil Świtalski
Kierowcy, nie zapomnijcie o dokumentach. Wciąż musicie mieć je przy sobie!
2

To jak to w końcu jest - trzeba mieć te dokumenty przy sobie, czy nie trzeba? Ministerstwo Cyfryzacji rozwiewa wszelkie wątpliwości: na tę chwilę kierowcy wciąż muszą mieć przy sobie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu!

Kwestia braku przy sobie ważnego ubezpieczenia, prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu to rzecz niby błaha, ale jednak trzeba się wówczas liczyć z mandatem. I wielu — poprzez wprowadzenie w błąd — wierzyło, że od czerwca będą z tego obowiązku zwolnieni. Wszystko to dzięki dostępowi funkcjonariuszy do Centralnej Ewidencji Pojazdów i bazy danych, w których mogliby wszystkie te dane sprawdzić. W swoim majowym wpisie na ten temat, Marek wspominał jakie są tego powody:

Chociaż przepisy dotyczące zmian w Ustawie wejdą w życie już na początku czerwca bieżącego roku, nie będzie to wcale oznaczać, że od tego momentu nie ma konieczności posiadania dokumentów. Wprowadzenie zmian jest związane z koniecznością rozbudowy systemu CEPIK 2.0. Etapowe rozwijanie bazy ma na celu eliminację ryzyk związanych z jednoczesnym uruchamianiem wszystkich nowych funkcjonalności  systemu.

Wielu jednak błędnie zinterpretowało informacje — i by rozwiać wszelkie wątpliwości, Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało specjalny komunikat, w którym raz jeszcze tłumaczy, że posiadanie przy sobie przez kierowców dokumentów wciąż jest obowiązkiem. I trzy miesiące przed planowanym startem nowego rozwiązania — oficjalnie nas o tym poinformują.

W związku z licznymi wątpliwościami od kiedy kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz potwierdzania zawarcia polisy OC, Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia: zmiana ta wejdzie w życie w terminie określonym w komunikacie ogłoszonym przez Ministra Cyfryzacji. Komunikat ten będzie opublikowany z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem wyżej wspomnianych rozwiązań - tak przewidują przepisy Prawa o ruchu drogowym, które weszły w życie 4 czerwca 2018 r.

Na chwilę obecną nie ma w tej sprawie wyznaczonej żadnej konkretnej daty. Ministerstwo Cyfryzacji niezwłocznie przystąpi natomiast do konsultacji ze wszystkimi służbami, które mogą dokonywać kontroli drogowych. Po uzyskaniu od nich stosownych potwierdzeń, Minister wyda i opublikuje odpowiedni komunikat.

Mamy nadzieję, że kierowcy będą mogli zostać uwolnieni od konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC jesienią tego roku.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu