Sprawdź jaki laptop Intel Evo jest najlepszy dla Ciebie Więcej
Poradnik

Czy uszkodzenie mechaniczne pozbawia nas prawa do reklamacji w ramach gwarancji?

GU
Grzegorz Ułan
14

Uszkodzenie mechaniczne zakupionych urządzeń to najczęstszy powód odmowy uznania gwarancji przez producentów czy sprzedawców sprzętu. Okazuje się jednak, że postępowanie takie nie ma żadnych umocowań w polskim prawie.

Definicja uszkodzenia mechanicznego

Tak naprawdę definicja uszkodzenia mechanicznego nie jest nigdzie, w żadnych przepisach jednoznacznie określona. Bierze się to z tego, iż termin ten wywodzi się z ogólnego pojęcia i nosi znamiona bardziej potocznego nazwania uszkodzenia sprzętu niż konkretnej usterki.

Uszkodzenie mechaniczne jest skutkiem działania siły fizycznej, ale rozróżnimy dwie sytuacje. Tego rodzaju uszkodzenie może powstać, gdy celowo i z premedytacją rzucamy o twardą powierzchnię danym urządzeniem, co nie może być podstawą do reklamacji. Również, gdy stanie się to przypadkiem, przez naszą nieuwagę, gdyż urządzenia elektronicznie ewidentnie nie są przeznaczone do takiego traktowania.

Kwestią sporną natomiast często jest uszkodzenie powstałe podczas normalnej eksploatacji urządzenia lub niegroźnego, słabego uderzenia o twardy przedmiot lub powierzchnię, co w naszym mniemaniu nie powinno nastąpić w przypadku należytego skonstruowania sprzętu.

W tym drugim przypadku uszkodzenie mechaniczne jest skutkiem wadliwego wykonania sprzętu lub jakiegoś jego elementu przez producenta tego urządzenia czy wykorzystania do jego konstrukcji niewłaściwych materiałów. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy po kilku tygodniach od zakupu stwierdzimy odklejenie obudowy w laptopie lub ramki wokół ekranu, wypadanie klawiszy, nadmierne rysowanie się obudowy i ekranu czy uszkodzenia zawiasów lub gniazda ładowania, co w takim przypadku jak najbardziej uprawnia nas do reklamowania usterki.

Uszkodzenie mechaniczne w polskim prawodawstwie

Jak wspominałem termin uszkodzenia mechanicznego nie funkcjonuje w polskim prawodawstwie, wręcz zapis w regulaminach typu - "Reklamacji nie podlegają (..) towar posiadający uszkodzenia mechaniczne" uznany został przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już w 2011 roku jako niedozwolony i wpisany został do rejestru klauzul niedozwolonych.

Sąd tak argumentował swoją decyzję w powyższej sprawie:

Mechaniczne uszkodzenia towaru nie zawsze mogą być przyczyną ujawnienia się wady będącej podstawą reklamacji. Nie można przecież z góry wykluczyć, że źródłem wady była inna przyczyna niż uszkodzenie mechaniczne.

Jako przykład można tu podać odbarwienie się towaru w całości lub w części ewentualnie utratę innych istotnych cech, nie wywołanych uszkodzeniem mechanicznym, którego ślady może nosić towar.

W świetle powyższego również to postanowienie zasługuje na uznanie, iż posiada cechy klauzuli niedozwolonej.

Czy uszkodzenie mechaniczne "unieważnia" gwarancję?

Absolutnie nie. W przypadku, kiedy dochodzi do takiego uszkodzenia i w naszym mniemaniu nie był on skutkiem celowego działania i nienależytego korzystania z zakupionej rzeczy, a wynikało z jego wady konstrukcyjnej, możemy i w zasadzie powinnismy dochodzić swoich roszczeń oraz praw do reklamacji w ramach gwarancji.

Najbardziej pomocną w tym zakresie będzie opinia rzeczoznawcy, o którą musimy się postarać i przedłożyć ją razem z reklamacją.

Co robić w razie odmowy naprawy produktu?

Jeśli taka reklamacja jest odrzucona i warunkowana klauzulami niedozwolonymi, możemy wystąpić w tej sprawie do sądu, ale to długotrwały i kosztowny proces. Więc w pierwszej kolejności najlepiej będzie skorzystać z internetowego rozstrzygania sporów Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na platformie ODR (Online Dispute Resolution).

To w przypadku towarów zakupionych w sklepach internetowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Z kolei jeśli kupiliśmy towar w sklepie stacjonarnym, najszybciej pomogą nam różne instytucje działające na terenie całego kraju, które znajdziecie na stronach http://polubowne.uokik.gov.pl.

Dostępny jest tu rejestr podmiotów uprawnionych, dostępnych w różnych województwach w kraju, które pomogą nam w polubownym i często bezpłatnym załatwieniu takiego sporu.

http://polubowne.uokik.gov.pl/files/12/uokik_laptop_1.mp4

Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy: