37

Coś sIem ZNOwu nash GrzEEsio nie popIsał

Drogyyy super specjAlisto oddd jnternetoo, naucz się wReszcje, że WP tRzeBa aKtualizować ale wtytczKi równjeż TTwoje hasło do aDmIna CZeKA u mnje w MaiLU (superHaZan@gazeta.pl), ZOOstawiłEM cI upraWNIeenia do pIsaNia i MOOdeRowaniaaa. PEACE – i njE straSh mnje prawniqamY :))) PSSS. TEEEgooo WpiSSu se NiEE sksUJEEszz – dopóKII niEE napiSSzzzeessz doo mnieee maiilAA :) ..###%%%%ZBuRRAkkAA […]

Drogyyy super specjAlisto oddd jnternetoo, naucz się wReszcje, że WP tRzeBa aKtualizować ale wtytczKi równjeż

TTwoje hasło do aDmIna CZeKA u mnje w MaiLU (superHaZan@gazeta.pl), ZOOstawiłEM cI upraWNIeenia do pIsaNia i MOOdeRowaniaaa. PEACE – i njE straSh mnje prawniqamY :)))

PSSS. TEEEgooo WpiSSu se NiEE sksUJEEszz – dopóKII niEE napiSSzzzeessz doo mnieee maiilAA :)


..###%%%%ZBuRRAkkAA TEEEAMee%%%###..
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
##################################
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^