Praca w IT

Branża IT będzie potrzebować tych specjalistów. To badanie otwiera oczy

Redakcja Antyweb
Branża IT będzie potrzebować tych specjalistów. To badanie otwiera oczy
24

Z początkiem października rozpoczął się nowy rok akademicki. Wybierając kierunek studiów, studenci sugerują się tym jakie perspektywy zawodowe będą mieli po ich ukończeniu. Już teraz wiadomo, że wiedza zdobyta podczas zajęć na uczelni musi być uzupełniona przez umiejętności praktyczne zdobyte podczas programów edukacyjnych poświęconych nowym technologiom.

Jak wynika z badania „20 Most Significant IT Roles You Should Consider” przeprowadzonego przez IDC, 71% Dyrektorów działów informatyki uważa, że fakt posiadania odpowiednich certyfikatów przez kandydatów do pracy sprawia, że pokładają większą wiarę w ich wiedzę i umiejętności.

Zawody przyszłości według CIO

Analitycy z firmy IDC poprosili Dyrektorów działów informatyki o wskazanie, które stanowiska będą dla nich najbardziej istotne w przyszłości. Na szczycie zestawienia znaleźli się specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, architekci sieci, deweloperzy IoT, deweloperzy Business Intelligence, twórcy oprogramowania oraz specjaliści ds. uczenia maszynowego. Ta klasyfikacja jasno pokazuje obecnym studentom, które kierunki warto wybierać i jakie umiejętności będą im potrzebne na rynku pracy nowych technologii.

a class="image-link" data-lightbox="image" href="">

Uczestnicy badania IDC podkreślili również znaczącą rolę programów certyfikacyjnych. Zdaniem 82% respondentów wpływają one na wzrost innowacji oraz rozwój biznesu. 71% badanych wskazało ponadto, że podnoszą one jakość obsługi użytkowników końcowych, co jest niezwykle istotne w procesie budowania przywiązania do marki i tworzenia grona lojalnych klientów.

Znajdź nową pracę - nie robotę na PRACA.antyweb.pl już dziś!

Polscy studenci i uczniowie chętnie podnoszą kwalifikacje IT

Przykładem jednego z największych międzynarodowych programów certyfikacyjnych skierowanych do studentów i uczniów szkół średnich jest Cisco Networking Academy, projekt realizowany we współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi. Na całym świecie kształcą się specjaliści, którzy poza zdobywaniem technicznych umiejętności zyskują również kompetencje związane z rozwojem innowacji, pomagając firmom stawiać czoła wyzwaniom cyfrowej rewolucji. Ewaluacja programu przeprowadzona przez Cisco wykazała, że 70% spośród 7,8 mln absolwentów NetAcad odniosło sukces w branży IT, a wiedza zdobyta w ramach programu pozwoliła zmienić im pracę na bardziej prestiżową i lepiej płatną.

O swoich osiągnięciach mówi również Cisco, które w Polsce prowadzi program szkoleniowy dla osób zajmujących się problematyką rynku IT. W tym wypadku mówi się o zróżnicowanych działaniach wycelowanych właśnie w pracowników, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty i być bardziej konkurencyjnymi na zmieniającym się rynku pracy.

W zeszłym roku dzięki współpracy z grupą ponad 700 nauczycieli – instruktorów, w kursach programu akademii Cisco wzięło udział ponad 29 tys. uczniów i studentów z ponad 400 uczelni i szkół średnich. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej instytucji włączało kursy NetAcad w programy nauczania. Przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby zajęcia były stale aktualizowane i uzupełniane o nowe elementy. Niezwykle ważne jest, aby studenci zdobywali umiejętności ważne z perspektywy aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Anna Czacharowska – Rybkowska, CSR Program Manager, Cisco Polska.

Kursy odpowiadające na potrzeby biznesu

Wychodząc naprzeciw trendom panującym na rynku, powinno się brać pod uwagę owe czynniki oraz trendy i uskuteczniać programy szkoleniowe w następujących sferach:

  • CCNA Cybersecurity Operations - kurs przygotowujący do certyfikacji i pracy w centrach SOC (Security Operation Center).
  • Programowanie w Python, C oraz C++ na zróżnicowanych poziomach zaawansowania.
  • Warsztaty uzupełniające kurs CCNA w zakresie Emerging Technologies z sieci programowalnych.

Cyberbezpieczeństwo to obecnie jeden z najważniejszych obszarów IT, gdzie jednocześnie wciąż widać brak wystarczającej liczby specjalistów. W ramach Cisco Networking Academy odpowiadamy na to wyzwanie, oferując obecnie aż 4 różne kursy w ramach ścieżki bezpieczeństwa. Oprócz wspomnianego już, nowego kursu CCNA Cybersecurity Operations, są to Introduction to Cybersecurity, Cybersecurity Essentials oraz CCNA Security

dodaje Anna Czacharowska – Rybkowska

A zatem czekają nas pewne zmiany w strukturze rynku pracy IT. Bezpieczeństwo będzie ważne jak nigdy dotąd

Bezpieczeństwo w opinii ekspertów w branży to jedna z ważniejszych, koniecznych do zagospodarowania działek - biorąc pod uwagę ilość przedsięwzięć, które są mocno powiązane z cyber-security, wymagana będzie nie tyle produkcja, co szkolenie specjalistów z tej działki. Na pewno, myśląc o pracy w tym sektorze należy brać pod uwagę ten właśnie trend: pracodawcy również będą musieli dostosować się do niego. Mnogość różnych projektów wymusi na nich niejako odpowiednie inwestycje dedykowane właśnie cyberbezpieczeństwu.

Natomiast ci specjaliści, którzy dopiero rozpoczną szturm na rynku pracy będą musieli przemyśleć swoje ścieżki kariery, zgodnie z wychwyconymi trendami. Już teraz specjaliści operujący w bezpieczeństwie mogą liczyć na bardzo wysokie zarobki - wkrótce sytuacja pogłębi się, ale trzeba brać pod uwagę także możliwość pojawienia się zupełnie nowych osób na tym rynku. Zapotrzebowanie będzie duże - pytanie tylko, czy nastąpi odpowiednia podaż osób na takie stanowiska.

Gwarantem tego stanu może być natomiast sytuacja, w której specjaliści aktywnie się szkolą - obecnie można znaleźć coraz więcej firm, które prowadzą podobne projekty. Dobrym pomysłem jest także tworzenie wewnętrznych przedsięwzięć szkoleniowych dedykowanych cyberbezpieczeństwu. Tym bardziej, że rosnący rynek IoT oraz zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją bardzo mocno wpływają na to, jak powinniśmy w ogóle myśleć o bezpieczeństwu.
______________________

Anna Czacharowska-Rybkowska,
CSR Program Manager w Cisco Poland

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu