Bank

60 mln zł kary dla trzech banków w Polsce za dowolne ustalanie kursów walut przy kredytach

Grzegorz Ułan
9

Niezbyt ciekawa sytuacja banków w Polsce przez niskie stopy procentowe, może się jeszcze bardziej pogłębić. UOKiK nałożył właśnie na trzy z nich łącznie aż 60 mln zł kary.

Celem postępowania UOKiK w stosunku do BNP Paribas, Millennium i Santander Bank było sprawdzenie na jakich zasadach te banki ustalały kursy walut do przeliczania rat kredytów dla swoich klientów, indeksowanych do euro czy franka szwajcarskiego.

Okazało się, że wyżej wymienione banki stosowały niedozwolone ("niedopuszczalne") klauzule przy ustalaniu tych kursów.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK:

Stosowane przez banki kryteria dotyczące ustalania tzw. spreadu rażąco naruszają interesy konsumentów. Kredytobiorcy nie mają możliwości sprawdzenia, w jaki sposób banki wpływają na kursy walut publikowane w ich tabelach i w efekcie, czy nie naliczają im zbyt wysokich rat kredytu. Banki poprzez zapisy klauzul niedozwolonych zapewniły sobie możliwość subiektywnego ustalania wysokości kursów walutowych, w efekcie czego konsumenci mogli płacić zawyżone raty kredytów. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Zasady ustalania zobowiązań finansowych muszą być uczciwe, przejrzyste i weryfikowalne przez konsumentów.

Santander Bank Polska, BNP Paribas ustalały ten kurs na podstawie „średniego kursu walutowego na rynku międzybankowym”, co nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Dodatkowo klienci nie mogli sprawdzić tych kursów, ponieważ wszystkie te trzy banki odsyłały ich do kursów serwisu Reuters, do którego dostęp jest płatny i przeznaczony wyłącznie dla instytucji finansowych.

Niedozwolone były również działania BNP Paribas i Santander Bank Polska, które to zastrzegały sobie jednocześnie w swoich postanowieniach prawo do zmiany źródła danych, nie podając jednocześnie ich nazwy.

W rezultacie klienci tych banków nie byli w stanie sprawdzić po jakim kursie banki te będą przeliczały ich raty kredytów, co stwarzało możliwość narzucenia im najkorzystniejszych dla banków stawek.

UOKiK uznał w swoim postępowaniu, że te wszystkie klauzule były niedozwolone i nałożył na banki kary w wysokości:

  • BNP Paribas - 26 625 686 zł
  • Bank Millennium - 10 464 213 zł
  • Santander Bank Polska - 23 634 055 zł

Po uprawomocnieniu się decyzji banki mają również powiadomić o nich konsumentów i poinformować ich, że zakwestionowane postanowienia jako niedozwolone nie są wiążące dla konsumentów i należy je traktować tak, jakby w ogóle ich nie było w aneksie do umowy. Ułatwi to również konsumentom dochodzenie roszczeń.

Podobne postępowania prowadzone są jeszcze przez UOKiK w stosunku do Raiffeisen Bank International AG (Raiffeisen Bank Polska), PKO BP, BPH, Pekao SA.

Źródło: UOKiK.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu