co oglądamy na youtube
91

Waldemar G. żąda sprostowania i skasowania artykułu. Moja odpowiedź jest taka jak zawsze

Pan Waldemar G. przez kancelarię prawną Media przysłał do mnie żądanie zaprzestania naruszania prawa z wnioskiem o sprostowanie. Dla niewtajemniczonych chodzi o reportaż ukazujący sylwetkę Waldemara G.

 

Sprostowanie znajdujące się w piśmie od prawnika również chętnie opublikuję, ponieważ uważa, że nawet Waldemar G. ma prawo do wypowiedzenia się i ustosunkowania do zarzutów.

Oto dokument od kancelarii wraz z sprostowaniem. Pozwoliłem sobie zaznaczyć na czerwono najciekawsze fragmenty.

Przepisy prawa prasowej zabraniają komentować przesłane sprostowanie w dniu publikacji. Nie będę więc na tym etapie komentował otrzymanego pisma.