Felietony

Popularność BLIKA nadal rośnie, zarówno w internecie jak i w bankomatach

Grzegorz Ułan
Popularność BLIKA nadal rośnie, zarówno w internecie jak i w bankomatach
23

W opisywanym raporcie zaszło pewne nieporozumienie i zostały w nim zaprezentowane niewłaściwe dane odnośnie BLIKA. Liczba transakcji BLIK w internecie w II kwartale tego roku wyniosła 4,3 miliona – co stanowiło wzrost o ponad 20% w stosunku do pierwszego kwartału 2017. Raport jest już poprawiony, poniżej naniosę również te zmiany. W końcu się pojawił - raport NBP za II kwartał 2017 roku - Informacja kwartalna o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych już dostępny. Już to trochę na wyrost, bo NBP systematycznie opóźnia jego publikację. Zeszłoroczny raport za II kwartał ukazał się dopiero we wrześniu, w tym roku jeszcze później. Wiem, bo od tamtego okresu przyglądamy się jemu z zaciekawieniem, jak to polski system płatności BLIK radzi sobie wśród Polaków.

Raport NBP mówi, że poprzednie trzy kwartały BLIK odnotowywał rekordowe wzrosty popularności, sięgające kilkudziesięciu procent wzrostów w każdym z mierzonych parametrów, czy to w przypadku płatności w internecie, wypłat z bankomatów czy płatności P2P. Obecnie możemy mówić o wyhamowaniu BLIKA, przynajmniej w przypadku płatności w sieci, co dziwi, bo kilka banków wprowadziło opcję płatności jednym kliknięciem przy użyciu BLIKA w polskich sklepach internetowych. Wzrosła natomiast liczba transakcji dokonywanych w bankomatach, czyli wypłaty z bankomatów. Tu też upatrywałbym zasługi banków, które wprowadziły opłaty za wypłatę poniżej 100 zł, z wyjątkiem transakcji właśnie przy użyciu BLIKA.

Wprawdzie wzrosła liczba zarejestrowanych aplikacji mobilnych BLIK z 3,8 do 4,5 mln, 5% mniejszy skok niż w poprzednim kwartale, ale wygenerowały mniejszy wzrost łącznej wartości transakcji oraz średnich dziennych obrotów. Dla przypomnienia, w I kwartale te wzrosty wynosiły odpowiednio 31% i 34%, a w obecnym 24 i 20%. Czyli można powiedzieć, że podobny wzrost liczby użytkowników nie przełożył się na podobne wykorzystanie tej metody płatności, przez obecnych i nowych.

W drugim kwartale 2017 r. w systemie BLIK wykonano łącznie 6,97 mln zleceń o łącznej wartości 996,9 mln złotych, do tego średnio dziennie wykonano 76,6 tys. zleceń o łącznej wartości 11 mln złotych, a średnia wartość zlecenia wyniosła 142 zł.

Mniejszy wzrost mamy też w przypadku łącznej liczby transakcji - z 5,8 do 6,97 mln szt, wzrost o 21%. W I kwartale parametr ten zanotował aż 50% wzrost z 3,8 do 5,8 mln szt.

Średnia dzienna liczba transakcji, podobnie - 20% wzrostu z 64.007 do 76.616 szt. Jak było w I kwartale? 54% wzrost z 41.643 do 64.007 szt.

To były te dwa parametry, które świadczyły o mocnych wzrostach popularności tej usługi, co trochę wyhamowało w II kwartale. Zobaczmy, jak to się przekłada na liczbę transakcji w poszczególnych kanałach sprzedaży.

Liczba transakcji w systemie BLIK w rozróżnieniu na ich typ:

  • płatności bezgotówkowych w Internecie - 4,3 mln transakcji (61,3% wszystkich transakcji w systemie, poprzedni kwartał 61,9%),
  • wypłaty oraz wpłaty gotówki w bankomacie - 1,9 mln transakcji (27,8% wszystkich transakcji w systemie, poprzedni kwartał 26,3% ),
  • płatności bezgotówkowych w terminalu – 415 tys. płatności (6,8% wszystkich transakcji w systemie, podobnie jak w zeszłym kwartale - 6%),
  • płatności typu P2P – 341tys. płatności (5,6% wszystkich transakcji w systemie, identyczny wynik jak w zeszłym kwartale).

Porównując to z poprzednimi latami, widać systematyczny wzrost popularności płatności w sieci oraz wypłat z bankomatów.

To wszystko dane odnośnie systemu BLIK, pozostałe systemy płatności, którymi mniej się zajmujemy lub w ogóle na Antyweb, a być kogoś z Was zainteresują znajdziecie w pełnej poprawionej już wersji raportu NBP (pdf).

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu