Felietony

Pomysł cenzury Internetu wraca w wypowiedziach Wiceministra Finansów. Na początek chodzi o hazard, co będzie dalej?

Grzegorz Marczak

Rocznik 74. Pasjonat nowych technologii, kibic wsz...

15

Pamiętacie polski pomysł na rejestr stron i usług niedozwolonych? Pomysł który zrodził się w 2009 roku w ministerstwie finansów? Wtedy szli na całość tym razem chcą zacząć małymi krokami. Wiceminister Finansów poinformował o planach i pomysłach na to aby zablokować w Polsce strony zagranicznych (jak...

Pamiętacie polski pomysł na rejestr stron i usług niedozwolonych? Pomysł który zrodził się w 2009 roku w ministerstwie finansów? Wtedy szli na całość tym razem chcą zacząć małymi krokami. Wiceminister Finansów poinformował o planach i pomysłach na to aby zablokować w Polsce strony zagranicznych (jak rozumiem) bukmacherów.

Po co? Po to aby chronić legalnie działające w branży bukmacherskiej podmioty oraz po to aby chronić nas wszystkich przez złem jakie niesie ze sobą podmiot zagraniczny, nie płacący w Polsce podatków oraz zapewne chcący nas oszukać.

Chodzi o ochronę graczy, żeby świadomie bądź nieświadomie, nie popełniali przestępstw grając w nielegalne gry hazardowe, skoro w Polsce mogą to robić legalnie - mówi Kapica.

I teraz najważniejsze. Ponoć jest coraz więcej zwolenników takiego pomysłu. Zastanawiam się gdzie? Wśród polityków czy wśród pracowników ministerstwa finansów? Raczej trudno mi wyobrazić sobie aby pomysł klasycznej cenzury internetu wzbudził pozytywne reakcje internautów czy też ogólnie społeczeństwa.

No ale jeśli jest pomysł blokowania stron bukmacherów to możemy spodziewać się, że za chwilę ktoś będzie chronił nas przed pornografią, przemocą przed 22:00 czy też stronami z nielegalnymi treściami. Stworzy się taki rejestr stron zakazany, dorobi na szybko do tego kilka paragrafów w prawie telekomunikacyjnymi i gotowe. Mamy kontrolę?

Powiem szczerze, że tego typu inicjatywy są przerażające. Sam byłem ofiarą urzędu celnego, który bez żadnych pytań i merytorycznych podstaw uznał że reklamujemy hazard i chciał zablokować cały serwis AntyApps. Czułem się jak główny bohater w opowiadaniu Kafki - oskarżony i skazany będąc zupełnie nieświadomy o co chodzi i nie mający żadnej szansy na obronę swoich racji.

Jeśli niedługo uda się wprowadzić mechanizm blokowania stron bukmacherskich to powstanie również cała zaplecze prawne do tego. Łatwiej będzie więc dodać do tego kolejne strony "nie pasujące" do wizji państwa prawa z jedynie słusznymi treściami internetowymi.

Przypomnę tylko jak wyglądały pomysły ministerstwa finansów w rokuj 2009, oto lista rzeczy jakie miała być dodane do prawa telekomunikacyjnego :

Art. 179a. 1. Prezes UKE prowadzi Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym.

2. Prezes UKE, na żądanie podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej, dokonuje niezwłocznie wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych danych pozwalających na identyfikację lokalizacji strony internetowej lub usługi zawierających:

1) treści propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

2) treści pornograficzne z udziałem małoletniego, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, treści pornograficzne zawierające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej;

3) treści, których prezentowanie umożliwia podstępne wprowadzenie w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, poprzez wyłudzenie informacji mogących służyć do dokonania operacji finansowych bez zgody dysponenta środków finansowych;

4) treści stanowiące niedozwoloną reklamę lub promocję albo informowanie o sponsorowaniu w rozumieniu ustawy z dnia o grach hazardowych (Dz. U. Nr poz. ) lub umożliwiające urządzanie gier hazardowych bez udzielonego zezwolenia lub uczestniczenie w tych grach.

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu, jest zobowiązany do niezwłocznego blokowania dostępu do stron internetowych lub usług wpisanych do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych.

4. Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych jest jawny.

5. Podmiot, którego strona internetowa została objęta wpisem do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, lub który udostępnia usługi objęte takim wpisem, może wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru danych dotyczących tej strony internetowej lub usługi. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny do posiadanej strony internetowej lub oświadczenie o świadczeniu usługi.

6. Prezes UKE niezwłocznie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 5, organowi, na którego żądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych.

7. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 5, organ, na którego żądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, przekazuje Prezesowi UKE informację o cofnięciu żądania. Prezes UKE niezwłocznie wykreśla wpis z Rejestru.

8. Organ, na którego żądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, odmawia cofnięcia żądania, w drodze decyzji, w przypadku gdy nie ustały przesłanki, o których mowa w ust. 2.

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór żądania dokonania wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych oraz sposób prowadzenia Rejestru, uwzględniając w szczególności przedstawienie w żądaniu i Rejestrze danych niezbędnych do wykonania obowiązku blokowania dostępu do stron internetowych lub usług i zapewnienie przejrzystości i dostępności Rejestru.

Video z wypowiedzią wiceministra finansów znajdziecie na BizTok

Wyciąg planowanej zmiany przepisów z roku 2009 pochodzi z prawo.vagla.pl

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu