Praca w IT

Polski freelancer pieniędzmi nie pachnie?

Grzegorz Marczak
Polski freelancer pieniędzmi nie pachnie?
28

Według raportu Useme.eu ponad połowa freelancerów z branży kreatywnej w Polsce zarabia pomiędzy 1000 a 2000 PLN miesięcznie. Są to osoby w wieku 25-34 lata, z wykształceniem wyższym lub licencjatem pracujące w takich branżach jak grafika, programowanie czy copywriting. Ponad połowa ankietowanych łączy pracę freelancer z etatem.

Bardzo ciekawe badanie (próba 723 osoby, metoda ankietowa) i wyniki. Freelancer kojarzy nam się z pracą na swoim, niezależnością, dobrymi zarobkami i pracą w domu. Tymczasem okazuje się, że realia są nieco inne i okazuje się, że nie jest to ani łatwa praca ani też dająca tak po prostu "finansową" niezależność.

Oto wyciąg najciekawszych wniosków przygotowany przez twórców badania:

Freelancer w liczbach

Praca zdalna to domena ludzi młodych, między 25 a 34 rokiem życia, z wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim, z dużych miast (powyżej 400 tysięcy).

Połowa badanych pracuje zdalnie krócej niż dwa lata – można przyjąć, że korzystają z serwisów ze zleceniami, aby zbudować swoją bazę stałych klientów. W grupie tych freelancerów, którzy pracują zdalnie więcej niż dwa lata, dominują osoby ze stażem 3-5 lat (22%). Dla połowy wszystkich ankietowanych stała praca nie oznacza rezygnacji z pracy zdalnej. Wykonywanie zleceń traktowane jest często jako sposób na powiększenie dochodów.

Zlecenia – kiedy i dla kogo?

Jakie branże cieszą się uznaniem wśród freelancerów z branż kreatywnych? Badanie potwierdza obiegową opinię: najpopularniejsze to grafika (37%), copywriting (31%) oraz programowanie (26%).

Co ciekawe, dla polskich freelancerów sprawdza się prawidłowość z zachodnich rynków pracy: źródłem pozyskiwania zleceń są rekomendacje i współpraca ze stałymi klientami. Znaczącą pozycję zajmują również portale ogłoszeniowe dla polskich freelancerów. Portale zagraniczne oraz reklama cieszą się mniejszym zainteresowaniem.

Polski freelancer w miesiącu pracuje dla około 2-3 stałych klientów i stara się pozyskać 5-7 nowych. Są to zwykle mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz osoby fizyczne z Polski. Niewielki odsetek stanowią duże firmy polskie oraz firmy zagraniczne. Nasze badanie potwierdza jeszcze jeden stereotyp dotyczący pracy zdalnej: elastyczność godzin pracy. Blisko 60% respondentów przyznało, że pracuje w zmiennych porach lub raczej zmiennych porach, uzależnionych od zapotrzebowania klienta. Na pracę zdalną freelancerzy przeznaczają średnio tyle samo czasu, co pracownicy etatowi – od 6 do 10 godzin.

Zlecenia – za ile?

Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że na pracy zdalnej zarabia od 1000 zł (42%) do 2000 zł (24%) i tyle również (63%) określa je jako niskie. Respondenci, którzy skarżyli się na swoje zarobki, to głównie copywriterzy i początkujący graficy. Wyższe stawki w zestawieniu należały do grafików z większym stażem oraz programistów i specjalistów z branży IT. Należy jednak dodać, że 48,6% naszych respondentów deklaruje łączenie etatu i pracy na zlecenia, tym samym wynagrodzenie z freelancingu jest czasem tylko dodatkiem do wypłaty.

Dla wielu polskich freelancerów problemem jest wybór formy rozliczenia. Większość preferuje umowy zlecenia i o dzieło (42%). Swoją firmę prowadzi tylko 23% naszych ankietowanych – to niemal tyle samo, ile wynosi procent freelancerów, którzy… rozliczają się czasem a rachunkiem, a czasem bez. Dodając do tego 12,4% badanych oferujących swoje usługi tylko "bez rachunków", możemy oszacować, że ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej strefie", bez płacenia jakichkolwiek podatków.

Inaczej niż ich zachodni koledzy, polscy freelancerzy rzadko decydują się na pobieranie zaliczki. Połowa ankietowanych deklaruje, że robi to rzadko lub nigdy, kolejne 26%, że robi to czasem. Może mieć to związek z faktem, że 70% badanych nie doświadcza problemów z płatnościami.

Praca zdalna – tak czy nie?

Niskie zarobki, ale uczciwi zleceniodawcy, praca w wymiarze typowego etatu, ale w elastycznych godzinach – obraz polskiego freelancingu, jaki wyłania się z naszych badań, trudno nazwać jednoznacznym. Co freelancerzy mówią sami o sobie?

Do najczęściej wymienianych wad pracy zdalnej zaliczają brak dobrych zleceń, niskie stawki i sztuczne zaniżanie cen oraz dużą konkurencję. Innym problemem, z jakim zmagają się freelancerzy, jest brak zabezpieczenia socjalnego i zdrowotnego, a więc to, z czym spotykają się również pracownicy stacjonarni zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Dlaczego mimo tych niedogodności rynek pracy zdalnej się rozwija? Tym, co przyciąga freelancerów, są elastyczne godziny pracy i niezależność w podejmowaniu własnych decyzji, w tym także możliwość wyboru, z kim będzie się pracowało. Kuszący jest także brak nadzoru ze strony przełożonych.

Freelancer sam o sobie

Z badań wynika, że freelancing przyciąga głównie młodych ludzi zaraz po studiach. Relatywnie młody wiek polskich freelancerów wraz z krótkim stażem pracy zdalnej wskazuje, że do freelancing może być postrzegany jako sposób na „przeczekanie” okresu przed pierwszym etatem.

Drugą grupą freelancerów są ci, którzy pracują zdalnie dłużej niż dwa lata, a więc „okrzepli” na rynku. Praca zdalna to dla nich możliwość pracy na własny rachunek – bez nadzoru i w elastycznych godzinach.

Połowa polskich freelancerów łączy pracę zdalną z pracą na etacie. Realizacja dodatkowych zleceń to możliwość dodatkowych zarobków – stawki, za które pracują polscy freelancerzy, gwarantują dochód rzędu 2000 zł na miesiąc. Najczęściej pracują dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

Na pytanie czy są zadowoleni z obecnej formy pracy 60% respondentów odpowiedziało, że czują się zadowoleni z obecnej sytuacji i nie chcą nic zmieniać, ale kolejne 18% – że chętnie porzuciłoby etat na rzecz freelancingu.

Dane statystyczne: Badanie przeprowadzone między kwietniem a sierpniem 2016 roku za pomocą metody ankietowej na grupie 723 mobilnych specjalistów. Pełne dane https://useme.eu/pl/help/image/Raport%3A_Polski_Freelancer_2016

Żródło useme.pl


Niedawno uruchomiliśmy serwis z Pracą w IT! Gorąco zachęcamy do przejrzenia najnowszych ofert pracy oraz profili pracodawców

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

programiściPraca w IT