5

Niewidoczny w gmail chat.

Chat w gmail zyskał nową funkcjonalność dzięki której mimo iż jesteśmy online możemy ustawić nasz status jako niedostępny. Zmiana ta będzie widoczna tylko w najnowszym gmail (czyli użytkownicy korzystający z gmail po polsku jeszcze jej nie zobaczą). Ciekawe kiedy polska wersja językowa doczeka się aktualizacji?

Chat w gmail zyskał nową funkcjonalność dzięki której mimo iż jesteśmy online możemy ustawić nasz status jako niedostępny. Zmiana ta będzie widoczna tylko w najnowszym gmail (czyli użytkownicy korzystający z gmail po polsku jeszcze jej nie zobaczą). Ciekawe kiedy polska wersja językowa doczeka się aktualizacji?