Telekomy

Wy też już możecie przetestować nowe narzędzie do pomiarów prędkości internetu certyfikowane przez UKE

Grzegorz Ułan
Wy też już możecie przetestować nowe narzędzie do pomiarów prędkości internetu certyfikowane przez UKE
25

Tak dokładniej, to narzędzie, które ma uzyskać certyfikat UKE po udanych testach. Tydzień temu informowaliśmy Was o testach, które wykonywali już operatorzy, teraz PRO Speed Test udostępniony został do publicznych testów na komputerach z systemem Windows i na smartfonach z zainstalowanym systemem Android i iOS.

O co dokładnie chodzi? UKE w kwietniu tego roku zaprosił firmy do składania ofert na stworzenie narzędzia do sprawdzania prędkości internetu u naszych operatorów stacjonarnych. Wyniki takich pomiarów miałyby być podstawą do złożenia reklamacji przez klientów na nienależyte świadczenie usług, niezgodnie z deklaracjami zawartymi w umowie. Podstawą do tego nowe prawo w Unii Europejskiej, które stanowi:

Mając na względzie brzmienie art. 4 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U.UE.L.2015.310.1, zwanego dalej „Rozporządzeniem), zgodnie z którym wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem opisanym przez dostawcę usług dostępu do internetu zgodnie z ust. 1 lit. a)-d) – w przypadku gdy odnośne fakty zostały ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez krajowy organ regulacyjny – uznawane są za nienależyte wykonanie do celów uruchomienia środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi zgodnie z prawem krajowym.

Do wypełnienia tego prawa potrzebne więc było narzędzie certyfikowane przez UKE, który to ze złożonych dwóch ofert - V-Speed sp. z o.o., twórcy popularnego SpeedTest oraz Notel Poland sp. z o.o., twórcy RFBenchmark, wybrał do wykonania tego zadania firmę V-Speed sp. z o.o.

I tak powstało PRO Speed Test, które możecie już dziś przetestować. Aby to zrobić trzeba założyć konto na podlinkowanej stronie i pobrać aplikację na komputer. Konto jest niezbędne, bo uruchomienie aplikacji wymaga podania tokenu, które znajdziecie na stronie po zalogowaniu na swoje konto.

Przed uruchomieniem testu musimy podłączyć nasz komputer bezpośrednio do routera kablem, testy po WiFi nie będą certyfikowane, poza tym odłączyć od routera wszystkie inne urządzenia, wyłączyć programy obciążające komputer czy łącze internetowe oraz odłączyć się od VPN, jeśli jesteśmy akurat z taką siecią połączeni.

Jeśli nie spełnimy odpowiednich warunków, nasz test nie będzie certyfikowany, o czym po teście zostaniemy poinformowani.

Pomiarów certyfikowanych musi być wykonanych minimum 6 w odstępach co najmniej 30 minut. Dopiero wyniki takich pomiarów, mogą być użyte jako podstawa reklamacji. Oczywiście po uzyskaniu certyfikatu od UKE, co może nastąpić po 31 października 2018 r., kiedy to testy mają się zakończyć.

Oprócz aplikacji na komputer udostępnione zostały też wersje testowe na smartfony z Androidem (dostępna w Google Play) i iOS (poprzez TestFlight). Wyniki takich pomiarów są jednak tylko informacyjne, na razie nie będą certyfikowane.

Źródło: UKE.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu