Świat

Internet Archive będzie zbierać i składować fizyczne kopie książek. Tylko po co?

13

Internet Archive jest kojarzone głównie z próbą archiwizowania sieci, aby dać jej również przeszłość, choć żyje teraźniejszością. Jedak ambicje IA sięgają dalej. Teraz, ze względu na trwającą digitalizację wiążącą się często z usuwaniem fizycznych kopii, zafundowało sobie magazyn w Richmond w którym...

Internet Archive jest kojarzone głównie z próbą archiwizowania sieci, aby dać jej również przeszłość, choć żyje teraźniejszością. Jedak ambicje IA sięgają dalej. Teraz, ze względu na trwającą digitalizację wiążącą się często z usuwaniem fizycznych kopii, zafundowało sobie magazyn w Richmond w którym ma swoje miejsce znaleźć 10 milionów książek, nagrań i filmów.

Nowy magazyn nie jest typową biblioteką, ponieważ IA jak kładzie nacisk na dostęp do zebranych materiałów w formie cyfrowej. Ma na celu zachowanie fizycznej kopii przy jednoczesnym wygodnym i szybkim dostępie do wersji cyfrowej.

Jeśli się nam uda, ten zbiór dóbr kultury przetrwa stulecia i przyniesie korzyści, których nie możemy przewidzieć - stwierdził założyciel Internet Archive Brewster Kahle.

Osobiście mam poważne wątpliwości, czy zachowywanie fizycznych kopii ma jakikolwiek sens. O ile rozumiem wartość fizycznych egzemplarzy książek sprzed lat - których zbieranie jest raczej rolą muzeów, to trudno mi sobie wyobrazić jaką wartość mogą przedstawiać fizyczne kopie współczesnych "dóbr kultury".
Nie ze względu na ich mniejszą/większą wartość - ale ze względu na sposób powstania. Treść zawarta w przechowywanych przez IA fizycznych egzemplarzach książek była zapisywana, składana, poprawiana i wysyłana do druku w formie cyfrowej. Fizyczna forma w jakiej się manifestują, jest - moim zdaniem - pomijalna, a zasoby przeznaczone na system składowania i magazyn więcej korzyść przyniosłyby wspierając główną sferę działalności IA, czyli archiwizacji danych cyfrowych.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

Internet Archive