Płatności i bankowość

Podstawowy rachunek płatniczy - polski rząd wprowadza darmowe konta bankowe

GU
Grzegorz Ułan
38

Przeglądające dziś przyjęte przez polski rząd projekty ustaw, natrafiłem na jeszcze jedną ciekawą zmianę, prócz ustawy hazardowej. Zmiany doczeka się ustawa o usługach płatniczych, która będzie przewidywała możliwość założenia darmowego konta bankowego do podstawowych zadań obywateli, którzy do tej pory, z różnych względów nie posiadali rachunku bankowego.

Posiadacz takiego rachunku podstawowego będzie mógł wykonywać przelewy, wpłaty i wypłaty bez ponoszenia kosztów, jednak z ograniczeniem do 15 takich operacji w miesiącu. Po przekroczeniu tego limitu bank będzie mógł pobierać już opłaty, jednak nie wyższe, niż zwyczajowo stosuje dla innych klientów, podobnie z wydaniem karty płatniczej.

Podstawowy rachunek płatniczy będzie prosty w obsłudze, aby mogli go założyć obywatele, którzy nigdy nie mieli takiego rachunku. Chodzi o dotarcie z ofertą do osób przekonanych, że mają zbyt niskie dochody, aby założyć konto osobiste. Podmioty zobowiązane do prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego nie będą mogły ograniczać w żaden sposób dostępu do nowego typu konta w zależności np. od obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy poziomu dochodów klienta. W ten sposób zostanie zapewniony niedyskryminacyjny dostęp do podstawowych usług płatniczych.

Rozwiązanie to wydaje się skrojone też na potrzeby osób starszych, pobierających już emeryturę, a których odstraszały dodatkowe opłaty z prowadzeniem konta. Takie osoby liczą każdy grosz, a darmowe konto wydaje się rozsądniejszym rozwiązaniem, niż pobieranie całych wpłat od listonosza i trzymanie ich w domu. Limit 15 operacji powinien też tu być wystarczający na kilka wypłat czy zrobienie podstawowych comiesięcznych opłat.

Foto Open a Bank Account Banking Savings Financial Concept via Shutterstock.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu