Nauka

Naukowcy wykryli potężną cząstkę pochodzącą z kosmosu. Czym jest?

Jakub Szczęsny
Naukowcy wykryli potężną cząstkę pochodzącą z kosmosu. Czym jest?
3

Odkrycie niezwykle wysokoenergetycznej cząstki - nazwanej Amaterasu - zbliżającej się do Ziemi z pozornie pustego obszaru kosmicznego - zaskoczyło świat nauki. Nazwa cząstki, odwołująca się do japońskiej bogini słońca, oddaje jej unikatowy i potężny charakter wśród tych wcześniej znanych nauce.

Badacze już mówią o tym, że zarejestrowana cząstka jest absolutnie wyjątkowa. Zarejestrowane przez astronomów i opisane w prestiżowym czasopiśmie Science dane stanowią przełom w badaniach nad cząstkami pochodzącymi z kosmosu - szczególnie takimi, które charakteryzują się wysoką energią. Amaterasu, uchwycona przez obserwatorium Telescope Array w Utah wyróżnia się energią przekraczającą 240 eksa-elektronowoltów (EeV). Jest to wartość miliony razy większa niż energia cząstek generowanych przez Wielki Zderzacz Hadronów, co zdecydowanie zaskoczyło naukowców badających to, co przybywa na Ziemię z kosmosu. Dotychczas tylko cząstka Oh-My-God odkryta w 1991 roku, miała wyższą zarejestrowaną energię.

Według ekspertów, tak wysoka energia cząstki wskazuje na to, że jej źródłem musiały być zjawiska kosmiczne o naprawdę dużej skali - być może przewyższające nawet eksplozje supernowych. Jednak lokalizacja źródła cząstki Amaterasu w Pustce Lokalnej, czyli obszarze przestrzeni kosmicznej ubogim w znane źródła energii - rodzi pytania dotyczące jej pochodzenia i naukowcy prześcigają się już w tworzeniu na ten temat nowych teorii.

John Matthews z University of Utah - współautor badań nad cząstką - podkreśla, że konwencjonalne teorie naukowe nie są w stanie wyjaśnić pochodzenia tak mocno naładowanych energią cząstek. Może to sugerować, że ich źródłem są nieznane lub niezrozumiałe procesy kosmiczne. Taka możliwość prowokuje naukowców do poszukiwania nowych wyjaśnień, które mogłyby rzucić światło na to, co jest dla nas jeszcze tajemnicą w kontekście Wszechświata.

Znane obserwatorium będzie jeszcze potężniejsze

Obserwatorium Telescope Array, które jest zlokalizowane w idealnych warunkach do badań promieni kosmicznych, odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu takich zjawisk. Jego wysokość i suche powietrze w regionie pozwalają na maksymalny rozwój cząstek wtórnych, a ciemne niebo regionu minimalizuje zanieczyszczenie światłem, co jest kluczowe dla obserwacji. W odpowiedzi na odkrycie Amaterasu, obserwatorium Telescope Array postanowiono gruntownie rozbudować, co znacząco zwiększy jego zdolności obserwacyjne. Dodanie 500 nowych detektorów scyntylacyjnych poszerzy jego obszar do 2900 km², co pozwoli na rejestrację większej liczby interesujących naukowców zdarzeń w kosmosie i może pomóc w rozwiązaniu zagadki pochodzenia Amaterasu.

Amaterasu sprowokowało naukowców do rozwijania możliwości badawczych w dziedzinie astronomii i fizyki cząstek. Działania naukowców mogą być w stanie dostarczyć więcej niezbędnych informacji na temat niezbadanych zjawisk kosmicznych, oferując nowe perspektywy w zakresie badań nad tym, co wcześniej było dla nas tajemnicą - jeżeli chodzi o Wszechświat. Przyszłe badania i analizy dotyczące odkrytej cząstki z pewnością dostarczą naukowcom cennych wskazówek w poszukiwaniu odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące natury i pochodzenia wysokoenergetycznych cząstek kosmicznych.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu