Polska

Centralna Baza Rachunków - przecież to jest jakiś koszmar…

Grzegorz Ułan
Centralna Baza Rachunków - przecież to jest jakiś koszmar…
78

Przyznam, że wielokrotnie ostatnio słyszałem, czytałem pobieżne informacje o projekcie tej ustawy, wprowadzającej Centralną Bazę Rachunków, ale jakoś ignorowałem ten fakt i nie zagłębiłem się w jego szczegóły z myślą, ech kolejny jakiś durny pomysł, pewnie nie przejdzie. Natchnął mnie do tego jednak dzisiejszy artykuł na Bankier.pl. Przeczytałem ten projekt i powiem Wam, że szykuje się nam niezła jatka.

Podobnie jak w przypadku tzw. ustawy antyterrorystycznej, rząd argumentuje wprowadzenie CBR względami prawnymi, dzięki niej chcą wyłapywać przestępców. Wszystko ładnie pięknie, ale to pociąga za sobą wgląd w finanse wszystkich Polaków, online, live, praktycznie na żywo.

Wszelkie instytucje płatnicze w kraju muszą zgłaszać w ciągu 24 godzin wszystkie nowe rachunki i zmiany dokonane na nich, w tym ich zamknięcie, jakiekolwiek, czy to konta osobiste, w biurach maklerskich, SKOK-i, ubezpieczenia, nawet posiadaczy skrytek sejfowych! Masz skrytkę sejfową, masz coś do ukrycia, jesteś pierwszy do prześwietlenia.

Jakie dane są zbierane? Podam tylko przykład danych w przypadku osób fizycznych:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • adres zamieszkania, w tym kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu lub lokalu,
 • cechy dokumentu tożsamości: rodzaj, numer i serię dokumentu,
 • numer telefonu do kontaktu w sprawach związanych z rachunkiem,
 • adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu w sprawach związanych z rachunkiem
 • informację o byciu osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, o której mowa w art. 2 pkt 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu – w przypadku informacji o rachunkach przekazywanych przez instytucje zobowiązane, będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z przepisami tej ustawy;

3 miesiące przed zakończeniem każdego roku sporządzane będzie sprawozdanie z całej tej bazy:

Organ właściwy składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, za który składane jest sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane statystyczne dotyczące otwartych, prowadzonych i zamkniętych rachunków według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz informacji o rachunkach udostępnionych z CBR w okresie sprawozdawczym.

Jakie informacje o naszych rachunkach będą zbierane?

 • numer rachunku unikalny w ramach instytucji zobowiązanej;
 • dane identyfikacyjne wszystkich posiadaczy rachunku;
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego posiadacza rachunku - w przypadku informacji o rachunkach przekazywanych przez instytucje zobowiązane, będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • dane identyfikacyjne pełnomocników do rachunku;
 • datę otwarcia rachunku;
 • datę zamknięcia rachunku;
 • kod waluty, w której księgowane są transakcje na rachunku;
 • okres, na jaki rachunek został otwarty;
 • rodzaj rachunku;
 • NIP instytucji zobowiązanej prowadzącej rachunek

Komu informacje o naszych rachunkach będą udostępniane?

 • sądom karnym,
 • jednostkom organizacyjnym prokuratury,
 • organom Policji,
 • Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • organom Straży Granicznej,
 • organom Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
 • Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego,
 • administracyjnemu organowi egzekucyjnemu oraz centralnemu biuru łącznikowemu, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948),
 • komornikom sądowym

Przy czym podmioty te będą mogły między sobą wymieniać się informacjami o naszych rachunkach. A wszystko to tylko na podstawie ustalenia miejsca przechowywania wartości majątkowych mogących mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej.

I na koniec najlepszy zapis:

Przetwarzanie informacji o rachunkach na zasadach określonych w ustawie odbywa się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.

Przecież jeśli to wejdzie w życie wszyscy będziemy narażeni na inwigilację na niespotykaną dotąd skalę. Nie możemy przy tym liczyć też na to, że którakolwiek z instytucji finansowych będzie traktować ten obowiązek opieszale, za brak przekazania tych wszystkich informacji do CBR grozi kara 1,5 mln zł. Pamiętacie ACTA? To wydaje się niczym w porównaniu z tym pomysłem.

Z całym projektem możecie zapoznać się pod tym adresem, nie radzę, zepsuje Wam nastrój na cały wieczór.

Aktualizacja

Ciekawy komentarz ze scenariuszem rodem z Islandii pojawił się właśnie pod naszym wpisem na Facebooku:

Taki system istnieje już w Islandii. Koleżanka opowiadała że to jakaś masakra, jak za dużo alkoholu kupisz na kartę to z automatu zaproszenie do AA xD

Odebrałem to jako żart, ale przecież to całkiem możliwe w połączeniu z cyfrowymi paragonami.

Źródło: Bankier.pl

Photo: stnazkul/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

hot