Polska

Zaskakujące wyniki badań - prawie 80% Polaków zadowolonych ze swojej aktualnej pracy

Grzegorz Ułan
Zaskakujące wyniki badań - prawie 80% Polaków zadowolonych ze swojej aktualnej pracy
12

Firma Randstad od 8 lat monitoruje rynek pracy w Polsce, co kwartał prezentując raport ze swoich badań Monitor Rynku Pracy. 35 edycja bania doczekała się rekordowego zadowolenia Polaków z aktualnego zatrudnienia.

Tak więc, jeśli podczas rozmów ze znajomymi zwykle słyszycie narzekania na pracę i deklaracje o rychłym jej rzuceniu, może to być raczej efekt jednej z naszych cech narodowych niż rzeczywistość. No chyba, że pracują na umowach cywilnoprawnych czy na czas określony - mimo dużego odsetka wśród nich zadowolonych z pracy, w przypadku otrzymania oferty pracy na czas nieokreślony, sporo z tych osób zdecydowałaby się na zmianę pracy. Zacznijmy jednak od początku, czyli o charakterystyki grupy badawczej.

Jeśli chodzi o rozkład procentowy grup wiekowych jest mniej więcej po równo, z kolei w przypadku wykształcenia, przebadano najwięcej tych ze średnim wykształceniem i wyższym, zamieszkałych na południu Polski bądź w centrum, w większości zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony.

Większość badanych nie zmieniała pracodawcy ani stanowiska w swoim miejscu zatrudnienia w przeciągu ostatniego półrocza. W przypadku zmieniających pracodawcę większy był ich odsetek niż w poprzednim kwartale, natomiast jeśli chodzi o zmianę stanowiska, pozostał bez zmian.

W rozbiciu na regiony kraju, sytuacja wygląda podobnie w całym kraju, największy odsetek zmieniających pracę był na wschodzi Polski, a stanowisko na południu.

Jak widać największa rotacja była na stanowiskach niższego szczebla, najmniej skłonna do zmiany pracy była kadra zarządzająca i kierownicza, odwrotnie sytuacja przedstawia się w przypadku zmiany stanowiska, z tym że najwięcej zmieniających było wśród mistrzów i brygadzistów, którzy też równie często zmieniali pracę.

Najbardziej zadowoleni są pracownicy z umowami na czas nieokreślony, w tym przypadku częściej zmieniali stanowisko niż pracę, zdecydowanie więcej zmieniało pracę w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło.

Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan:

Osoby zatrudnione na umowy o pracę na czas określony i świadczący pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, mimo deklarowanego wysokiego poziomu satysfakcji z pracy, częściej niż osoby zatrudnione na umowie o pracę na czas nieokreślony, poszukują nowej pracy. Oznaczać to może, że dla wielu pracujących bezpieczeństwo, jakie wiąże się z posiadaniem umowy na czas nieokreślony, może być istotnym elementem motywującym do poszukiwania nowego miejsca pracy. Potwierdzeniem tej tezy wydaje się być również wynik badania wskazujący, że dla 35% osób, które zmieniły prace w ciągu ostatnich 6 miesięcy powodem była korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy.

Jak już zmieniamy pracę, to dwa determinanty tego faktu wymieniane są najczęściej jako chęć rozwoju zatrudnienia, no i lepsze wynagrodzenie.

Wydłużył się nieco średni czas na szukanie pracy, z 2 miesięcy do 2,3 miesiąca. Niemniej 46% badanych, którzy zmienili faktycznie pracę w ostatnim półroczu, udało się znaleźć ją w ciągu miesiąca.

Na koniec zerknijmy na tytułowe zadowolenie Polaków z aktualnego zatrudnienia. 79% Polaków deklaruje, że jest zadowolona ze swojej pracy, w tym bardzo zadowolonych jest 26% badanych, a 53% raczej zadowolonych.

Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska:

Choć w ostatnim czasie wzrosła nieznacznie rotacja na rynku pracy, to jednocześnie widzimy rosnącą satysfakcję zawodową pracowników. To może sugerować z jednej strony, że dużą część zatrudnionych znalazła dla siebie dobre miejsce na rynku. Z drugiej strony wysoka satysfakcja może być też efektem podwyżek wynagrodzeń, które często firmy wprowadzają w pierwszym kwartale.

W podziale na regiony Polski nie widać znaczących różnic, niemniej najwięcej zadowolonych z pracy jest mieszkańców na północy Polski, a najmniej w centrum i na wschodzie.

Jacy to pracownicy najczęściej? Nietrudno się domyśleć, że z kadry zarządzającej oraz wśród specjalistów, a co do formy zatrudnienia, najbardziej są zadowolone osoby korzystające z formy samozatrudnienia. Z kolei niezadowolonych jest zaskakująco niewielu, najwięcej wśród robotników niewykwalifikowanych czy brygadzistów lub mistrzów, częściej wskazywana jest bierność w ocenie zadowolenia, zarówno w przypadku stanowiska jak i formy zatrudnienia.

---
Badanie przeprowadzono w dniach 5-14 marca 2019 roku, metodą CAWI wśród osób w wieku 18-64 lata, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, samozatrudnione (o ile posiadały stałą umowę o świadczenie usług w jednej firmie). Maksymalny błąd statystyczny +/- 3.1% dla N=1000.

Źródło: Instytut badawczy Randstad.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu