Streemo zgodnie z zapowiedziami zmieniło nieco swój wygląd – zmiany generalnie na lepsze. Wykop wprowadzenie nowej wersji zapowiedział na poniedziałek – ale to podobno początek większych zmian na wykopie.