Internet

Internet w specjalistycznym znaczeniu oznacza przestrzeń adresów IP przydzielonych serwerom oraz hostom złączonych ze sobą za pomocą urządzeń sieciowych. W ogólnym znaczeniu tego terminu to po prostu ogólnoświatowa sieć komputerowa, najważniejsze medium z punktu widzenia nauk społecznych, gdzie obecne społeczeństwo nazywa się informacyjnym za Tadao Umesao, który mówił o społeczeństwie opartym na technologiach informatycznych. Okazuje się, że teoretyczne założenia cywilizacji opartej o 3P (Przesyłanie, Przetwarzanie, Przechowywanie [informacji]) znalazły swoje odbicie w tym, jak dzisiaj Internet definiuje życie mieszkańców globu.
Historia Internetu sięga czasów zimnej wojny, gdy zaszła potrzeba stworzenia technologii dowodzenia w warunkach wojny nuklearnej, gdy wyjście na powierzchnię (i narażenie się na niszczące działanie bomb atomowych oraz efektów ubocznych ich wykorzystania) byłoby niemożliwe, a dotychczasowa infrastruktura zostałaby zniszczona. Stąd zapoczątkowano badania nad siecią rozległą ARPANET, która stała się podwaliną dla dzisiejszego Internetu. Miała ona w swoim założeniu zachować swoją funkcjonalność, nawet gdy jej część uległa zniszczeniu - nie można było bowiem zachować stuprocentowego bezpieczenstwa nowo powstałej infrastruktury.
Internet obecnie wyczerpuje wszystkie założenia teorii 3P - jest nie tylko skarbnicą informacji, ale także punktem zawieszenia najważniejszych z punktu widzenia nowych technologii usług. Stanowi podstawę dla zbudowanych przez gigantów technologicznych ekosystemów, gdzie znajdują się najważniejsze usługi - chmury, repozytoria, serwisy społecznościowe, usługi pocztowe, sklepy internetowe oraz inne. Internet ponadto to najszybsze źródło informacji - podaż wieści ze świata także ewoluowała głównie dzięki portalom społecznościowym oraz blogom, na przykład takim jak Antyweb. Na Antyweb będziemy się zajmować wydarzeniami związanymi z Internetem ze szczególnym przywiązaniem do wieści z polskiej jego części. W Internecie cały czas dzieje się coś naprawdę ciekawego - zjawiska społeczne, startupy, nowe usługi, zastosowania Internetu. Ogrom informacji zawartych w tym medium stanowi niewyczerpalne źródło do analiz trendów oraz opinii.