17

Rusza projekt Polskie Miasto Przyszłości

Polskie Miasto Przyszłości to innowacyjny i unikalny projekt na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Realizowany będzie w ramach otwartego ekosystemu firm partnerskich. Współczesne miasta konkurują ze sobą niczym przedsiębiorstwa, podobnie jak one szukając sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy, napędzanie wzrostu, zwiększanie wydajności i pomnażanie zysków. Konkurencję tę, co jest szczególnie widoczne w Polsce, zaostrzać będą zmiany demograficzne – […]

Polskie Miasto Przyszłości to innowacyjny i unikalny projekt na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Realizowany będzie w ramach otwartego ekosystemu firm partnerskich.

Współczesne miasta konkurują ze sobą niczym przedsiębiorstwa, podobnie jak one szukając sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy, napędzanie wzrostu, zwiększanie wydajności i pomnażanie zysków. Konkurencję tę, co jest szczególnie widoczne w Polsce, zaostrzać będą zmiany demograficzne – starzejąca się i malejąca populacja miast . Chcąc przyciągać inwestorów, najbardziej wykształconych absolwentów czy najlepszych pracowników, miasta muszą dostosować swoje funkcjonowanie do nowych realiów. Muszą zaadaptować swoją przestrzeń, usługi i procesy do rosnących wymagań i stawić czoła coraz większemu zapotrzebowaniu na dobra, takie jak czysta energia, woda, powietrze, sprawny transport i komunikacja, bezpieczeństwo czy nowoczesna edukacja.

Zmianom demograficznym towarzyszyć będzie jeszcze bardziej dynamiczny niż teraz rozwój technologii, połączony z ich jeszcze większą dostępnością i powszechnością. Według prognoz firmy Cisco, w przyszłym roku z siecią połączonych będzie 15 miliardów urządzeń, zaś do roku 2020 liczba ta wzrośnie do 50 miliardów. Przy czym urządzenia te to nie tylko komputery, smartfony czy tablety, lecz także różnego rodzaju maszyny, czujniki czy kamery, które potrafią wymieniać ze sobą informacje bez ingerencji człowieka. Te miliardy nowych połączeń składać się będą na Internet Wszechrzeczy, czyli sieć łączącą ludzi, przedmioty, dane i procesy, która pozwoli zmienić dotychczasowy styl życia czy prowadzenia biznesu. Miasta, aby wykorzystać te nowe możliwości, muszą przekształcić się w miasta inteligentne.

Smart City, czyli miasto inteligentne, które opłaca się wszystkim

Miasto inteligentne (Smart City) to takie, które dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranych rozwiązań technologicznych, wywiera pozytywny wpływ na:

 • mieszkańców – ich jakość życia, poziom wykształcenia, udział w życiu publicznym, mobilność czy kreatywność;
 • ekonomię – innowacyjność i przedsiębiorczość czy elastyczność rynku pracy;
 • środowisko i przestrzeń miejską – kontrolę zanieczyszczeń, gospodarkę zasobami, odpadami i energią, zarządzanie transportem;
 • jakość zarządzania miastem – efektywność energetyczną, przejrzystość czy łatwy dostęp do usług publicznych.

Jak pokazują badania Cisco, miasta na całym świecie mogą potencjalnie zyskać na wykorzystaniu takich rozwiązań nawet 1,9 biliona dolarów w ciągu najbliższych 10 lat.

Dlatego coraz więcej miast decyduje się na rozwój w kierunku Smart City. Barcelona i Nicea wdrożyły rozwiązanie do obsługi obywatela, które wykorzystuje technologie wideo, pozwalające na szybką komunikację z pracownikiem administracji miejskiej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Barcelona wdrożyła też inteligentne technologie do zarządzania wodociągami, parkingami, odpadami czy w komunikacji miejskiej, co pomaga miastu oszczędzać środki budżetowe, jednocześnie podnosząc jakość usług publicznych. Z kolei władze Hamburga w zeszłym miesiącu zdecydowały o uruchomieniu programu pilotażowego, obejmującego wdrożenie inteligentnego oświetlenia ulicznego i systemu zarządzania ruchem w mieście oraz w porcie, co przełoży się na usprawnienie działania miasta i obniżenie kosztów. Przykładów inicjatyw zmierzających do budowy inteligentnych – efektywnie zarządzanych miast jest na świecie z każdym tygodniem coraz więcej.

Polskie Miasto Przyszłości

Również w Polsce mamy przykłady implementacji wybranych elementów wspomagających realizację idei inteligentnego miasta, takie jak systemy monitoringu wizyjnego czy ogólnodostępne strefy WiFi. Bardzo często jednak cechą wdrażanych rozwiązań jest fakt, że tylko częściowo lub wcale nie integrują się one z innymi elementami infrastruktury miasta.

Zbudowanie inteligentnego miasta wymaga natomiast zintegrowanego, systemowego i otwartego podejścia. Na tę potrzebę odpowiada projekt Polskie Miasto Przyszłości, czyli otwarta platforma rozwiązań dla miast. Projekt powstał z inicjatywy firmy Cisco Poland, która zaprosiła do udziału w nim partnerów ekosystemowych – liderów rynku w swoich branżach – oferujących komplementarne wobec siebie rozwiązania, umożliwiające budowę kompleksowej architektury, obejmującej szeroki zakres współdziałających ze sobą systemów w trzech kluczowych dla budowy inteligentnego miasta obszarach:

 • Bezpieczeństwo, Transport, Komunikacja i Inteligentne Systemy Oświetlenia (monitorowanie i inteligentne zarządzanie ruchem, transportem, parkingami, oświetleniem ulicznym, zużyciem energii i innych mediów, bezpieczeństwem publicznym);
 • Edukacja (wsparcie nowoczesnego procesu edukacyjnego, poprawa kontaktu rodzic – szkoła – samorząd, dostarczenie elektronicznych narzędzi do komunikacji i zarządzania oraz multimedialnych zasobów edukacyjnych);
 • Kontakt z mieszkańcem (nowoczesna, wielokanałowa komunikacja pomiędzy mieszkańcami a samorządem, poprawa dostępności urzędów i urzędników, eliminacja barier komunikacyjnych dla osób wykluczonych).

Skonstruowana w ten sposób otwarta platforma rozwiązań jest innowacyjną i unikalną na rynku ofertą, skierowaną do kadry zarządzającej w polskich miastach (prezydenci, burmistrzowie, radni, dyrektorzy departamentów, prezesi spółek i zakładów miejskich, etc.), która pozwoli im realizować ideę inteligentnego miasta w wybranych, najbardziej wymagających tego obszarach, z uwzględnieniem aktualnych możliwości inwestycyjnych.

Dodatkowymi zaletami platformy rozwiązań Polskie Miasto Przyszłości są:

 • Modularność, pozwalająca na stopniową realizację projektu w oparciu o aktualne potrzeby i możliwości miast i umożliwiająca łatwą integrację kolejnych elementów;
 • Otwartość, umożliwiająca ochronę dotychczas poczynionych przez miasta inwestycji w poszczególnych obszarach poprzez dołączenie do już istniejących systemów poszczególnych elementów platformy;
 • Optymalizacja wdrożeń, dzięki posiadanej wiedzy i strategii rozwoju systemu jako całości, umożliwia implementację poszczególnych usług w sposób przygotowany do późniejszego ich połączenia w całość i uzyskanie efektu synergii.

Ponadto, Cisco wraz z partnerami oferuje szeroki wachlarz mechanizmów finansowych, umożliwiających miastom wybór dogodnego sposobu sfinansowania wdrożeń proponowanych rozwiązań, takie jak np. leasing, mechanizmy odroczonej płatności czy kredytowe.

Wszystko to sprawia, że Polskie Miasto Przyszłości, czyli otwarta platforma rozwiązań dla miast, jest projektem, dzięki któremu planowanie i realizacja rozwoju miasta jest dużo prostsze, a jednocześnie bardziej efektywne.

Otwarty ekosystem firm partnerskich realizujących projekt Polskie Miasto Przyszłości tworzą dotychczas:

 • Cisco – światowy lider w rozwiązaniach bezpiecznej komunikacji i przetwarzania danych.
 • Schneider Electric – światowy lider w zarządzaniu energią oraz w rozwiązaniach automatyki i sterowania.
 • IBM – światowy lider w systemach agregacji i przetwarzania danych.
 • Swarco – światowy lider inteligentnych systemów transportowych: systemów zarządzania ruchem drogowym, systemów naprowadzania parkingowego, informacji pasażerskiej i zarządzania komunikacją miejską, monitoringu i bezpiecznego oświetlenia drogowego.
 • Philips Lighting – światowy lider efektywnych systemów oświetlenia.
 • Seventica – krajowy lider systemów komunikacji niewerbalnej.
 • Samsung – lider innowacyjnych rozwiązań elektronicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych.
 • VULCAN – krajowy lider rozwiązań zarządzania oświatą.
 • Young Digital Planet – globalny twórca rozwiązań w obszarze nowoczesnej edukacji multimedialnej.

Projekt Polskie Miasto Przyszłości jest realizowany we współpracy z następującymi instytucjami:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH
 • Związek Miast Polskich

O projekcie Polskie Miasto Przyszłości oraz innych zagadnieniach dotyczących rozwoju inteligentnych miast będzie można dowiedzieć się więcej podczas konferencji „Kierunek – Miasto Przyszłości”, która 26 czerwca odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Więcej informacji o konferencji można znaleźć tutaj.

Źródło: komunikat prasowy

 • Jan

  Wreszcie innowacyjny projekt dla poprawy zycia w miastach – pytanie za ile?
  Podobna inicjatywa jest przygotowywana przez IBM: http://www.ibm.com/smarterplanet/pl/pl/smarter_cities/overview/index.html

 • Pragmatus

  Oczywiście idea SmartCity jest piękna i konieczna (dostosowując rzeczy na które mamy wpływ do postępu tech.) jednakże boli przy tym, że wdrażać te sprawy będą zdolni inżynierowie i inni zacni ludzie – natomiast wszystko nadzorować będą jak zwykle politycy, którzy wybierani są w wiadomy sposób – na gębę…przez ludzi, którzy często o niczym nie mają pojęcia – to oni są hamulcowymi postępu i rozwoju. Powinno wdrożyć się „Demokrację bezpośrednią” wszędzie gdzie się da – a da się w wielu miejscach dzięki postępow (w demo bezpośredniej ludzie inteligentni aktywnie głosowaliby za różnymi sprawami poprzez np. Internet oraz stacjonarnie – dla zainteresowanych np. świadomi ludzie ze starszego pokolenia). Pasożyty wybrane w wyborach samorządowych NIGDY nie będą za np. ograniczeniem biurokracji – którą można zredukować do przerażających (dla kasty urzędasów) rozmiarów – a to za sprawą rozwiązań technologicznych, które mamy do dyspozycji. Potężne oszczędności jakie za tym by szły – można byłoby wykorzystać w wielu wspaniałych celach – od pomocy ludziom w najgorszym położeniu egzystencjalnym po w końcu obniżenie podatków dla PRACO-DAWCÓW, którzy są motorem napędowym gospodarek lokalnych.

  Dzisiaj możliwości są wspaniałe – niestety tkwimy w politycznym BAGNIE i przestarzałych metodach wyboru „władz”/zarządców! NIESTETY potrzeba będzie zmian pokoleniowych – żeby wdrożyć to co wyżej ogólnikowo napisałem. To ludzie tacy jak my – czytelnicy Antyweb, pokolenia wychowane na Internecie, komputerach w końcu sprzęcie mobilnym – wypier****i tych darmozjadów (polityków) na zbity pysk i weźmie sprawy w swoje ręce. Niestety to jest pieśń przyszłości – a to co wyżej opisałem + to co poruszono we wpisie na blogu zaledwie (z powodu polityków) jest CZĘŚCIOWO wdrażane. Zaledwie część z dostępnego potencjału jest wykorzystywane. Świadomość tego boli jak cholera .

  • Marek Smoliński

   Niestety jak porozmawiasz z ludźmi młodymi na kwestie polityczne, to robi się bardzo nieciekawy obraz przyszłości – tj. wiele się nie zmieni. Z resztą nie trzeba daleko patrzeć, W aferze „taśmowej” Grzegorza Marczaka najbardziej zbulwersowało to, że można nagrać polityków, a nie to, co mówił Sienkiewicz z Belką.

  • jscst

   A skąd wiesz, że Mikke nie szykuje jakiegoś klinczu politycznego (coś na kształt wariantu belgijskiego) czy narodowcy jakiegoś Majdanu?

  • Lulek.g

   Po co miałby to robić? Można zadać inne pytanie: Skąd wiesz, że z kamery zainstalowanej w żarówce nie patrzy na Ciebie Agent Smith?

  • jscst

   A ja wiem co mu chodzi po głowie?
   Wszystkich nazywa bandytami i jest gotowy w koalicję ze wszystkimi dla dobra Polski.

  • Takie wypowiedzi jak Twoja powinny być banowane na tym portalu. Niedługo pod każdym artykułem będzie post nie na temat z nawiązaniem do polityki. Czyli śmietnisko.

  • Pragmatus

   Nie, to Twoje powinny być banowane bo nie rozumiesz, że takich rzeczy jak te przedstawione w tym artykule nie da się realizować w oderwaniu od realiów politycznych. Poza tym skoro tak napisałeś nie zrozumiałeś sensu mojej wypowiedzi.

  • Ależ ja to doskonale rozumiem, bo tak się składa, że siedzę w polityce a na dodatek jestem „czytelnikiem Antyweb, wychowanym na Internecie”. Tylko, że dla mnie na portalu branżowym liczy się merytoryczna dyskusja, a nie Twoje oderwane od tematu, populistyczne pieprzenie z wulgaryzmami o tym co Cię boli, kogo byś wypier…., gdzie obrażasz innych ludzi.

   Pomijając już brak logiki w Twoim rozumowaniu, gdzie z jednej strony chcesz aby urzędnicy stracili pracę (wpędzając ich przy tym w nędzę) a zaraz potem piszesz coś o pomaganiu ludziom w najgorszej sytuacji.

   Zostań może przy kwestiach technologicznych bo o polityce jak widać nie masz bladego pojęcia.

  • Pragmatus

   ” gdzie z jednej strony chcesz aby urzędnicy stracili pracę >>>>>>>>>> (wpędzając ich przy tym w nędzę)” <<<<<<<<<< – LFMAO! No comment!

  • No i tak się kończy dyskusja z internetowym trollem. Lmao i tyle komentarza.

  • Pragmatus

   Nie jestem trollem – raczej ty jesteś. Jestem tu od wielu lat a ty – patrząc po komentarzach od niedawna.

  • iks

   Żadne zmiany pokoleniowe. Wystarczy takie prawo żeby urzędnikom, politykom, policjantom, prokuratorom i sędziom przestało się uprawiać prywatę. Przed wojną groziła za to kara śmierci.

 • frf

  Może najpierw niech zalepią dziury w miejskich drogach?

 • the survivor

  Szklane domy?

 • sylwia

  Ciekawe, co z tego wyjdzie. Pomysł jak najbardziej godny pochwały, chciałabym zamieszkać w jakimś polskim Smart City :)

 • Pola Skrzypkowska

  może tym razem się uda? Może tym razem mniej narzekania a więcej wiary? Wydaje mi się, że kierunek jest dobry. Jeśli wchodzi w to taka marka, to może się udać. Bezpieczeństwo, transport, kontakt z mieszkańcem, edukacja… No kurcze, to musi się udać.